Nieuws over robots en technologie in de zorg

De aanschaf van een zorgrobot

De aanschaf van een zorgrobot

Als zorgverlener ben je dagelijks bezig met het verlenen van de best mogelijke zorg aan je cliënten. Je wilt altijd streven naar verbetering en innovatie, en dat is waar zorgrobots een rol kunnen spelen. Deze kunnen namelijk het zorglandschap transformeren en de zorgervaring van zowel zorgverleners als cliënten verbeteren. Echter, voordat je overgaat tot de aanschaf van een zorgrobot, is het van cruciaal belang om jezelf goed te laten informeren over de verschillende mogelijkheden, de risico’s en de kansen die deze met zich meebrengen.

Lees meer
Waarom Vector wel en LEA niet?

Waarom Vector wel en LEA niet?

De Vector robot van Anki en de LEA robotrollator zijn allebei compleet verschillende technologische oplossingen. Ondanks de enorme verschillen hebben ze een hele grote overeenkomst. Van beide robots is het bedrijf dat ze ontwikkelde failliet gegaan. Dit is op zich niet uniek. We zien met regelmaat dat bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen het helaas niet redden. Ook niet wanneer dit hele populaire oplossingen blijken te zijn. Toch is Vector, een soort hamster op steroïden, weer te koop en LEA, een unieke, zeer succesvolle oplossing voor bijvoorbeeld mensen met Parkinson, niet. Waarom Vector wel en LEA niet?

Lees meer
Het einde van Pepper

Het einde van Pepper

We schrijven 2017. Ons bedrijf had de eerste Pepper robot van Nederland. Wat waren we benieuwd wat deze robot allemaal zou kunnen! De doos ging open en we waren verliefd. Allemaal. Maar na twee uren zakte de koorts en zagen we dat er in iedere geval vanuit de fabriek bitter weinig mogelijkheden waren. Ondanks alle mooie verhalen is de fabrikant zelf daar nu in 2021 ook eindelijk achter gekomen. Dat betekent het einde van Pepper.

Lees meer
Anders werken in de zorg

Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken, een voorbeeld. Zorg op afstand, via een telepresence bril

Lees meer
Covid patiënten, slimme pleisters en op afstand monitoren

Covid patiënten, slimme pleisters en op afstand monitoren

In samenwerking met Philips is het UMC Utrecht gestart met de implementatie van het continue monitoren van Covid patiënten op de verpleegafdeling. Door gebruik te maken van een draadloze sensor, verwerkt in een slimme pleister, en een saturatiemeter worden essentiële waarden zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur en de bloedwaardes continue gecontroleerd. Dit levert meerdere voordelen op voor zowel de patiënt, de zorgverleners als het ziekenhuis.

Lees meer
Data donatie in strijd tegen Covid virus

Data donatie in strijd tegen Covid virus

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus vraagt het Robert Koch Instituut (De RIVM van Duitsland) eigenaren van fitness-armbanden en slimme horloges in Duitsland om ondersteuning met Data donatie. Met behulp van de nieuwe “Corona Data Donation” app kunnen zij anoniem gegevens naar de gezondheidsautoriteiten sturen, waar deze gebruikt zullen worden bij de analyse van mogelijke infectie haarden.

Lees meer
Waar kan een robot helpen bij de bestrijding van een virus

Waar kan een robot helpen bij de bestrijding van een virus

Hier is over nagedacht door UBTech, de makers van de Cruzr robot. Waar kan de robot een helper zijn bij het bestrijden van het corona virus. De robot kan ondersteunen bij temperatuur opnemen van mensen bij de ontvangst, detecteren of mensen zich aan de voorschriften houden, identificeren ban bezoeker en informatie verstrekken op belangrijke routes in een gebouw.

Lees meer
Corona app succesvol

Corona app succesvol

De corona app is bedoeld om de ongerustheid bij mensen en vervolgens de triage van zorgverleners te ondersteunen. Door zelf gegevens in te voeren kan op basis van een medische dagboek bijgehouden worden of extra zorg nodig is. Hiervoor zijn wel mensen en systemen nodig dus kan dit niet in 1 keer landelijk worden ingevoerd. Langzaam worden steeds meer regio’s actief.

Lees meer
Minor Robotica Demodag

Minor Robotica Demodag

Het was het hoogtepunt van vijf maanden hard werken voor de 48 getalenteerde TU Delftse studenten die de robotica minor hebben gevolgd. Tijdens de Minor Robotica Demodag op 24 januari moesten deze jonge robotici de theorie in de praktijk brengen en hun robot prototypes demonstreren.

Lees meer
Knuffelrobot veelbelovende toepassing

Knuffelrobot veelbelovende toepassing

De robotkat heeft succes in de locatie van zorgorganisatie Patyna, want regelmatig lokt de poes een reactie uit bij de vrouw. Verpleegkundige Jetty Gerlofsma heeft de robotkat geëvalueerd. Gedurende een half jaar hield ze elke maand bij hoe bewoners van woonzorgcentrum Nij Stapert in Wommels op de robotkat reageerden. „Over het algemeen wordt er heel positief gereageerd op ‘Lieske’. Ze hoort nu bij de groep en heeft daar ook haar eigen mandje. Lieske zorgt voor gespreksstof, er wordt tegen haar gepraat, ze krijgt aandacht en ze wordt geaaid en gekamd. Dit stimuleert tevens de fijne motoriek van bewoners.” Een verhaal uit de praktijk.

Lees meer
Robotchirurgie neemt snel toe

Robotchirurgie neemt snel toe

In de afgelopen twintig jaar zijn de operaties met een robot sterk verbeterd en worden robots breder ingezet. Jelle Ruurda, hoogleraar robotchirurgie, verwacht dat er veel meer robots komen. Meer aanbieders en operatierobots die heel goed zijn in één specifieke taak, bijvoorbeeld voor oogchirurgie.

Lees meer
UMC Amsterdam tevreden over operatierobot

UMC Amsterdam tevreden over operatierobot

De afdelingen Chirurgie en Urologie van Amsterdam UMC locatie AMC zijn tevreden over de inzet van de nieuwste Da Vinci operatierobot. Het afgelopen jaar hebben chirurgen 216 robot-geassisteerde ingrepen uitgevoerd. Zij merken onder meer dat de inzet van de operatierobot veel nek- en rugklachten scheelt.

Lees meer
Draagvlak voor digitale huisartsenzorg

Draagvlak voor digitale huisartsenzorg

Uit een peiling, uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar CZ, blijkt dat bijna vijftig procent van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg. Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen.

Lees meer
Regionaal E-health platform inwoners, gemeentes en GGZ, Evie

Regionaal E-health platform inwoners, gemeentes en GGZ, Evie

Evie is het regionale eHealthplatform waarop het hele netwerk binnen een regio zich kan aansluiten. Van burger tot cliënt en van hulpverlener in het sociaal domein tot zorgprofessional in de tweede lijn. EHealth wordt nog vaak afzonderlijk ingezet binnen de verschillende domeinen. Terwijl het juist een instrument is dat voor de gehele keten gezamenlijk kan worden gebruikt ingezet. Evie biedt hiermee zowel preventie als eerstelijnszorg, tweedelijnsbehandeling en herstel via een persoonlijk gezondheidsplan.

Lees meer
Ontwikkelaar Lea robot failliet

Ontwikkelaar Lea robot failliet

Robot Care Systems, het bedrijf achter de Lea robot heeft helaas haar faillissement niet af kunnen wenden. Het bedrijf slaagde er niet in om een vervolgfinanciering voor de doorontwikkeling van het project Lea te realiseren.

Lees meer
Robot Alice versie 2

Robot Alice versie 2

Alice werd in 2015 beroemd door de documentaire Ik ben Alice. Na jarenlange stilstand bij gebrek aan financiers trekt consultancykantoor Deloitte het project nu, samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Alice 2.0 is bedoeld om eenzaamheid bij ouderen te ‘verzachten’. Maar eerst moet de robot beter functioneren en worden de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie verkend.

Lees meer
Robots onderwijzen om mensen te helpen in hun huis

Robots onderwijzen om mensen te helpen in hun huis

Werken en navigeren in thuisomgevingen is voor robots een grote uitdaging. Elk huis is uniek, met een andere combinatie van objecten in verschillende configuraties die in de loop der tijd veranderen. Om de diversiteit van een robot in een thuisomgeving aan te pakken, leren we de robot om willekeurige taken uit te voeren met een verscheidenheid aan objecten, in plaats van de robot te programmeren om specifieke vooraf gedefinieerde taken uit te voeren. Het Toyota Research Institute (TRI) richt zich op het creëren en bewijzen van de technologische doorbraken die nodig zijn om thuisrobots haalbaar te maken.

Lees meer
Opkomende technologieën veranderen ons leven en de samenwerking tussen mens en machine versnelt

Opkomende technologieën veranderen ons leven en de samenwerking tussen mens en machine versnelt

Onze levens gaan veranderen. Opkomende technologieën stellen mensen en gemeenschappen over de hele wereld in staat om ons leven te verbeteren, te verbeteren en te optimaliseren; van autonome voertuigen tot aangesloten woningen en digitale steden. We leven niet alleen met onze machines, maar werken ook in een meeslepende samenwerking met hen. Onze onderzoekers noemen vijf belangrijke verschuivingen die we tegen het jaar 2030 zullen zien.

Lees meer
Thuiszorg applicatie Medisana  op de Temi-robot

Thuiszorg applicatie Medisana op de Temi-robot

MEDISANA, werkzaam op de markt van de thuistherapie, presenteert zijn eerste thuiszorgrobot op de Duitse markt. De applicatie op de Temi robot ondersteunt mensen om zelfstandig thuis te wonen.
Met slimme diensten en kunstmatige intelligentie maakt de thuiszorgrobot het dagelijks leven gemakkelijker en kan de robot bijdragen aan een gevoel de veiligheid.

Lees meer
Slimme “robot” draad voor behandeling beroertes

Slimme “robot” draad voor behandeling beroertes

MIT-ingenieurs hebben een magnetisch stuurbare, slimme draad ontwikkeld die actief door smalle, kronkelende paden kan glijden, zoals het labyrintische vaatstelsel van onze hersenen. Het apparaat, wordt bestuurd met magneten. De zogenoemde slang robot is gemakkelijker te navigeren dan een katheter en kleiner. Dit zorgt ervoor dat de gerobotiseerde draad door gebieden van de hersenen met een kleinere diameter kan glijden.

Lees meer
Revalidatierobot voor lopen

Revalidatierobot voor lopen

Gable Systems uit Hengelo heeft een nieuwe looprevalidatierobot ontwikkeld, die vooral bedoeld is voor patiënten, die loopproblemen hebben als gevolg van een beroerte. De revalidatierobot traint de aansturing van de beenspieren met behulp van een slim mechanisme. De krachten, die in drie richtingen op het lichaam van de patiënt worden uitgeoefend, worden gemeten, zodat de robot elke onbalans constateert en meteen kan corrigeren. De patiënt kan met behulp van de robot dus geheel zelfstandig lopen.

Lees meer
Social Robotics Lab TU Eindhoven

Social Robotics Lab TU Eindhoven

Robots duiken steeds vaker op in ons leven. Bijvoorbeeld op luchthavens, scholen en in de zorg. Om te zorgen dat deze robots ons beter begrijpen, en wij hen, richt de TU Eindhoven een speciaal Social Robotics Lab op. Het lab gaat vrijdag 28 juni van start met een symposium.

Lees meer
Gaan ingestibles binnenkort ons lichaam veroveren

Gaan ingestibles binnenkort ons lichaam veroveren

Wearables, embeddables en ingestibles zijn hippe termen voor nieuwe technieken waarmee het lichaam kan worden gemonitord en worden behandeld. Een smartwatch biedt als wearable informatie over bijvoorbeeld de bloeddruk en met nanotechnologie kan in de toekomst een gezondheidsapparaatje worden geïnjecteerd in de bloedbaan. Maar er worden met name grote stappen gemaakt op het gebied van slimme pillen, oftewel ingestibles

Lees meer
Goede resultaten Prinses Máxima Centrum met Riva Robot

Goede resultaten Prinses Máxima Centrum met Riva Robot

Het nieuwe Prinses Máxima Centrum had afgelopen januari een Europese primeur met de ingebruikname van de RIVA Robots. Dit innovatieve systeem maakt kant en klare injectiespuiten en infuuszakjes per patiënt. Dit levert een behoorlijke kwaliteitsverbetering op door een lager risico op fouten en verbeterde hygiëne. Daarnaast zorgt robotisering voor verlaging van de werkdruk voor kinderverpleegkundigen.

Lees meer
Sociale robots waardevol, maar nog wel voor verbetering vatbaar

Sociale robots waardevol, maar nog wel voor verbetering vatbaar

Onderzoekers van de hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Viaa en NHL Stenden Hogeschool naar de inzet, het gebruik en de tevredenheid van Tessa. De digitale assistent voor thuiswonende mensen met dementie. De inzet van sociale robots kan van betekenis zijn maar gebruikers en mantelzorgers ervaren nog wel een aantal beperkingen.

Lees meer
Intelligente bedden in het ziekenhuis

Intelligente bedden in het ziekenhuis

Het Erasmus MC in Rotterdam start een groot wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van intelligente bedden. De smartbedden verzamelen informatie over patiënten waarmee de zorg verbeterd kan worden.De intelligente bedden zijn ontwikkeld om onder meer valpartijen en doorligwonden te voorkomen.

Lees meer
Efficienter schoonmaken dankzij IOT

Efficienter schoonmaken dankzij IOT

Vervelende, routinematige klussen zoals schoonmaken laten we graag over aan machines en slimme systemen. Met de doorontwikkeling van IOT en sensors in het bijzonder kunnen er nu ook stappen gemaakt worden als het gaat om de hygiëne in zorginstellingen en ziekenhuizen....

Lees meer
Jibo, één van onze favoriete robots gaat overlijden

Jibo, één van onze favoriete robots gaat overlijden

Jibo, ‘de eerste sociale robot voor thuis met een eigen “karakter”, houdt er mee op. Jibo werd in 2014 geïntroduceerd en was ontworpen door Cynthia Breazeal, een pionier op het gebied van sociale robotica en communicatie tussen mensen en robots. Ze zei destijds dat ze hoopte dat Jibo deel uit zou maken van het gezin. “Jibo is anders dan andere gadgets, want het behandelt je als een mens”.

Lees meer
RoboSculpt, een operatierobot die zelfstandig werkt

RoboSculpt, een operatierobot die zelfstandig werkt

Robots in de operatiekamer zijn niet nieuw. Maar operatierobots op dit moment worden nog direct aangestuurd worden door een chirurg. De RoboSculpt gaat verder, die kan voorgeprogrammeerd geheel zelfstandig aan de slag. Met name chirurgen moeten nog aan het idee wennen. De chirurg wordt meer de regisseur en kan die direct ingrijpen als het moet, maar van directe bediening is geen sprak meer.

Lees meer
SkinVision – Check je huid

SkinVision – Check je huid

SkinVision helpt je om zelf je huid te controleren en gezond te houden. We beantwoorden je vragen, beoordelen en geven je direct advies. Het tijdig herkennen van huidkanker is niet eenvoudig. Maar juist wanneer huidkanker in een vroeg stadium wordt herkend, is het vaak goed en snel te behandelen. Het is daarom van belang regelmatig foto’s te maken van plekken op je huid.

Lees meer
Een machine als huisarts, worden we daar beter van?

Een machine als huisarts, worden we daar beter van?

De gedachtegang dat machines en robots op sommige vlakken in staat zullen zijn om de mens te overtreffen is geen hele gekke. Het lijkt er dus op dat de mens het op veel vlakken moet afleggen. En als de ontwikkelingen op dit vlak doorgaan, moeten we er dan rekening mee gaan houden dat we straks niet meer tegenover een mens, maar tegenover een robot in de spreekkamer van de huisarts komen te zitten? Of is intelligentie meer dan rekenkracht.

Lees meer
Banen van de toekomst – rapport cognizant

Banen van de toekomst – rapport cognizant

Cognizant publiceerde onlangs hun tweede rapport over banen van de toekomst. Nu en in de toekomst zal het werk veranderen, maar niet verdwijnen. Veel soorten banen en taken zullen verdwijnen. Veel werknemers zullen moeite hebben om zich aan te passen aan het verdwijnen van het werk dat ze begrijpen en vinden het moeilijk om te gedijen met werk dat ze niet begrijpen.Hoe het werk in de toekomst ook verandert, onze fundamentele overtuiging is dat de menselijke verbeelding en vindingrijkheid de bron van menselijk werk tot in het oneindige zal zijn.

Lees meer
Geavanceerde robotarm voor revalidatie

Geavanceerde robotarm voor revalidatie

Revalidatierobot, goed voor client en therapeut. De robotarm wordt met een speciale band bevestigd aan het been van de patiënt. De (fysio) therapeut doet eenmalig de gewenste oefenbeweging en de zorgrobot herhaalt vervolgens de beweging.

Lees meer
Artsen en patiënten MMC tevreden met operatierobot

Artsen en patiënten MMC tevreden met operatierobot

De Senhance operatierobot is een maand in gebruik in de extra grote operatiekamer van het Máxima Medisch Centrum. Maar urologen Kevin de Laet en Laurent Fossion raken nu al niet uitgepraat over de mogelijkheden en kwaliteiten van hun nieuwe gereedschap, waarmee ze meer precisie operaties kunnen uitvoeren op moeilijk bereikbare plekken diep in de buikholte, zoals de prostaat.

Lees meer
Impact van AI op het werk van de huisarts

Impact van AI op het werk van de huisarts

Een robot met AI in plaats van een mens in de spreekkamer van de huisarts. Het klinkt misschien wat futuristisch, maar door kunstmatige intelligentie is er veel mogelijk. Sterker nog, een robot met kunstmatige intelligentie heeft zelfs de potentie om nauwkeuriger te zijn dan artsen bij het stellen van diagnoses en het uitvoeren van chirurgische ingrepen. Daarnaast heeft een robot een vrijwel onbeperkt geheugen en kan sneller nieuwe informatie tot zich nemen dan elk ander mens van vlees en bloed. Wat willen we nog meer?

Lees meer
Zorgverlener Philadelphia breidt experimenten sociale robots in de zorg uit

Zorgverlener Philadelphia breidt experimenten sociale robots in de zorg uit

Zorgverlener Philadelphia experimenteert met sociale robots in de zorg. Uit de logeerperiodes blijkt dat de robot een functie vervult als emotionele uitlaatklep. Verder helpt de robot bij praktische aansturing, zoals het dagritme. De robot helpt herinneren aan bepaalde zaken of geeft suggesties voor acties. Cliënten bouwen zichtbaar een band op, krijgen meer zelfvertrouwen en leren van en met de robot.

Lees meer
Een robot voor het opruimen van je huis

Een robot voor het opruimen van je huis

Robots die helpen in het huishouden. Een wens die wij veel mensen horen uitspreken als we vragen wat voor soort robot zou jij willen hebben. We komen weer een stapje dichterbij. De robots van het Japanse Preferred Networks kunnen slingerende spullen in de huiskamer terugleggen op de plek waar ze horen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de HSR, Human Support Robot, van Toyota.

Lees meer
Eenvoudige apps voor zorg en ondersteuning

Eenvoudige apps voor zorg en ondersteuning

Apps in combinatie met een mobiel of smartwatch zijn sterk in opkomst. Tijdens onze workshops komen er regelmatig toepassingen ter sprake die zorgverleners graag met een robot oplossen maar waarbij dit nog niet mogelijk is en een andere technologie toepassing heel goed kan helpen.

Lees meer
Robot voor behandeling hersenstamkanker

Robot voor behandeling hersenstamkanker

De laatste nagellak-actie van Tijn bracht ruim een miljoen euro op en is bedoeld om een apparaat te kopen om kinderen met hersenstamkanker beter te kunnen behandelen. Het apparaat is een robotarm, bediend door een neurochirurg die er heel precies buisjes mee in de hersenstam kan plaatsen.

Lees meer
Enthousiasme over kunstmatige intelligentie en robotisering

Enthousiasme over kunstmatige intelligentie en robotisering

Mannen zijn twee keer zo enthousiast over kunstmatige intelligentie dan vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van OpenText naar kunstmatige intelligentie en robotisering onder 1.000 Nederlanders. Het onderzoek laat zien dat bijna 60 procent van de Nederlandse mannen enthousiast wordt van nieuwe toepassingen op basis van kunstmatige intelligentie, terwijl slechts 31 procent van de vrouwen hetzelfde ervaart.

Lees meer

Nieuwsrubrieken