Nieuws over robots en technologie in de zorg

Japan, forse toename inzet robots bij zorgtaken in 2020

Met de vergrijzende Japanse samenleving die in 2025 een tekort van 370.000 zorgverleners te wachten staat, wil de regering de acceptatie door de gemeenschap van technologie die zou kunnen helpen om de kloof in het verplegend personeel te dichten, vergroten. Volgens de robotstrategie van Japan hoopt de regering dat 80% van de zorgontvangers in 2020 een deel van de steun van robots accepteren.

Lees meer

Robots voorkomen dat je overbelast raakt

Een Freestyle Robopark, robots die cliënten helpen om structuur in de dag te krijgen en exoskeletten die het tillen voor begeleiders gemakkelijker maken. Bij Siza werken we hard aan robotisering. Want we zien dat het de mogelijkheden van cliënten én medewerkers vergroot.

Lees meer

Hoe staat het met de zorgrobotica in Nederland

De belofte van zorgrobotica om een oplossing te bieden voor het personeelstekort in de zorg, wordt nog niet geheel waargemaakt. Redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is

Lees meer

Spraakgestuurde gezondheidsinformatie

Spraakgestuurde basis gezondheidsinformatie en -advies. In Amerika is de Mayo-kliniek nu beschikbaar op Amazone-Alexa-apparaten. Eigenaars die de Mayo Clinic First Aid-vaardigheid (Amazon’s versie van apps) hebben gedownload, hoeven alleen hun zorgen te uiten om antwoorden te krijgen op tientallen alledaagse gezondheidsproblemen of andere zelfzorg vereisten.

Lees meer

AI helpt bij herkenning Alzheimer

In Slechts 45 seconden bepalen of u de ziekte van Alzheimer al dan niet lijdt. Frank Rudzicz ontwikkelde een AI programma wat aan de hand van het taalgebruik en hoe iemand technisch spreekt, kan inschatten of die al dan niet aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De ernst...

Lees meer

Grote maatschappelijke voordelen van zorgrobot

Robots zorgen er niet alleen voor dat een groot aantal ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen er ook toe bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost, dat huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Lees meer

Robotchirurgen uit Eindhoven

Op de Technische Universiteit in Eindhoven zijn robots ontwikkeld om chirurgen te helpen bij operaties. De drie robots die hiervoor zijn ontwikkeld zijn de zogenaamde Preceves, de Microsure en de Robosculpt. Deze robots kunnen helpen bij diverse takken chirurgie, te weten oogchirurgie, vaatchirurgie en botchirurgie.

Lees meer

Zorgen met technologie – duur of juist duurzaam?

Sensoren helpen om ‘een oogje in het zeil’ te houden en zo langer zelfstandig te kunnen wonen. Dit is de grootste slag die we kunnen maken als we het hebben over duurzaam. Met hulp van technologie en robots onze zelfstandigheid langer behouden terwijl we toch in verbinding staan met onze omgeving, verzorgenden, mantelzorgers en hulpverleners.

Lees meer

Toptalentengala met Masterclass zorg en robotisering

Topdag, het Toptalentengala voor toptalenten uit de bovenbouw van praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo vindt plaats op zaterdag 8 april van 13.00 uur – 20.00 uur in Den Haag. De masterclasses vinden plaats in het Museon een aansluitend is er een Gala-Diner in de Ridderzaal. Eén van de masterclasses zorg en robotisering. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Lees meer

Wijkverpleging, mantelzorger of slimme techniek?

Het was te verwachten: een groeiend tekort aan goede wijkverpleging. De verschuiving naar een toekomst thuis betekent dat er meer en betere ondersteuning in de thuisomgeving nodig is. Daarvoor hebben we meer gekwalificeerdere zorgverleners nodig en zullen we moeten openstaan voor nieuwe oplossingen en het gaan inzetten van slimme techniek.

Lees meer

Diagnose prostaatkanker – Plastic robot

Het bedrijf Soteria Medical uit Arnhem, van de Radboud Universiteit heeft een robot ontwikkeld die ingezet zal worden bij de diagnose van prostaatkanker. Van alle 108.402 nieuwe kankerpatiënten, heeft 10 % namelijk prostaatkanker. Het bijzondere aan deze robot is dat...

Lees meer

De Hand van Cornell

De Universiteit van Cornell heeft een nieuwe robothand ontwikkelt die zacht aanvoelt. De hand is geproduceerd met 3D-printing. Gebruikelijk wordt elektriciteit gebruikt om een robot aan te sturen. Hier is dus ook metaal voor nodig om dit te geleiden, wat hard aanvoelt...

Lees meer

EC voorzet tot wetgeving voor robotica

Robots evolueren zich in een razend tempo, en met deze groeiende markt wordt druk gezocht naar meer houvast voor de toekomst. De commissie juridische zaken van het Europees Parlement stuurt aan op nieuwe regelgeving met betrekking tot robots.

Lees meer

De SID-robot

SID staat voor search, identify and destroy. Deze 3 woorden representeren de 3 subsystemen van de toekomstige SID-robot. Gedurende deze 3 fases zullen bacteriën worden opgespoord en bestreden. Er overlijden jaarlijks namelijk 91.000 mensen aan bacteriële infecties in...

Lees meer

Nieuwsrubrieken