De robotkat heeft succes in de locatie van zorgorganisatie Patyna, want regelmatig lokt de poes een reactie uit bij de vrouw. Verpleegkundige Jetty Gerlofsma heeft de robotkat geëvalueerd. Gedurende een half jaar hield ze elke maand bij hoe bewoners van woonzorgcentrum Nij Stapert in Wommels op de robotkat reageerden. „Over het algemeen wordt er heel positief gereageerd op ‘Lieske’. Ze hoort nu bij de groep en heeft daar ook haar eigen mandje. Lieske zorgt voor gespreksstof, er wordt tegen haar gepraat, ze krijgt aandacht en ze wordt geaaid en gekamd. Dit stimuleert tevens de fijne motoriek van bewoners.” Een verhaal uit de praktijk.

Ook neemt het aantal mensen die robots voor familieleden kopen de afgelopen tijd ook toe”, zegt Roelfien Erasmus, programmamanager Technologie van ZuidOostZorg.

Arbeidsbesparing en kwaliteit van leven

Negentien van de 25 Patyna locaties in Fryslân hebben een robotkat in gebruik. In totaal gaat het om 22 robotkatten. Daarnaast is er ook nog een aantal honden en zeehonden actief. De inzet van de robots hangt volgens innovatie-ambassadeur Meindert de Boer af van de probleemvraag op de desbetreffende locatie. „De robot moet in ieder geval arbeidsbesparing opleveren, de kwaliteit van zorg en leven verbeteren en te betalen zijn. Ook houden we rekening met zaken als hygiëne.”

Mens en machine

We leven in een tijd dat de technologie enorm in opkomst is. Je kunt meegaan in het proces en er je voordeel mee doen of blijven hangen in een vast patroon. We zullen als zorgverleners altijd nodig zijn. Het werk van een verpleegkundige is zeer complex; een robot die werkelijk al het werk overneemt zie ik in de nabije toekomst niet voor me. De robots die er nu zijn hebben een toegevoegde waarde, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Je kunt het vergelijken met een wasmachine. Eigenlijk is dat ook een soort robot.
Binnenkort wil men een proef beginnen met de slaaprobot Somnox. „Dit is eigenlijk een niervormig kussen dat zich synchroniseert met jouw eigen ademhalingsritme. Dit maakt je ademhaling rustiger, waardoor sommige mensen beter in slaap komen. Er wordt nu onder andere onderzocht bij wie we verwachten dat deze robot gaat werken. We zetten nieuwe robots alleen maar in bij mensen die er mogelijk baat bij kunnen hebben. Je wilt mensen namelijk niet onnodig storen in hun routines.”

Lees het hel artikel : frieschdagblad.nl – knuffelrobot-is-een-veelbelovende-toepassing