Zorg Innovatie Pop-Up

Geeft uw innovatie cultuur een boost

Waarom een innovatie pop-up

Met de Innovatie pop-up geeft u uw organisatie gedurende 3 tot 5 dagen een inspiratie boost als het gaat om de inzet van nieuwe technologie in uw dienstverlening. Het zorgt ervoor dat meer medewerkers trends en nieuwe technologieën begrijpen en ervaren.

Interview met Marco van der Wel, woningcoöperatie Zeeuwland, over het waarom en het effect van de innovatie pop-up

Is uw organisatie klaar voor het gebruik van technologie voor zorg en welzijn? Veel zorgorganisaties willen graag innoveren, maar waar te beginnen en hoe krijgen we medewerkers mee. Het ervaren van technologie en robots prikkelen de gedachte, vergroten het begrip en dragen bij aan de acceptatie.

Innovatie is niet eenmalig. Het is een doorlopend proces van vernieuwing en verandering met als doelstelling de kwaliteit van leven en de kwaliteit van werk te verbeteren en / of de kosten beheersbaar te houden.

Innovatie pop-up

De innovatie pop-up bestaat uit een fraai vormgegeven ‘stand’ voor het ervaren van nieuwe technologie. Daarnaast bestaat het programma bestaat uit keynotes, workshops, informatie over technologietrends, ontmoetingen met robots en een ideeënbus 4.0 voor het bedenken van vernieuwing in uw organisatie. Hiermee maakt u een start met een platform waar medewerkers nadenken over nieuwe toepassingen voor uw bedrijfsvoering en voor klanten.

Samenstelling innovatieprogramma

Mijn organisatie en medewerkers laten kennismaken met technologie, wat doet het en kan ik er iets mee? Componenten waaruit de innovatie pop-up zou kunnen bestaan zijn:

  • Een keynote over exponentiële technologie. Wat komt er op ons af, waarom gaat dit ons leven veranderen en hoe gaan we hiermee om?
  • Uitleg over de aanwezig technologie binnen de Innovatie pop-up
  • Een team-meeting met een aantal korte workshops over verschillende thema’s zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, telewerken en spraaktechnologie
  • Workshops met een andere invalshoek zoals de Design Thinking methode om voor uw organisatie nieuwe concepten te ontwikkelen, en een workshop over de ethische aspecten van innovatie en technologie.
  • Ideeënbus 2.0, gedurende de hele periode medewerkers / relaties actief uitnodigen om na te denken hoe zij dit zouden willen toepassen voor uw klanten.
  • ….

De innovatie pop-up vormt een geheel van elementen die ervoor zorgen dat uw medewerkers / relaties technologie en de impact ervan begrijpen, dat zij het kunnen ervaren en dat zij een eerste stap zetten om relevante dienstverlening te ontwikkelen. De invulling doen wij in overleg en samen met u en uw medewerkers

Voor afstemming kunt u ons ook bellen op +31(0)85 303 88 14

 

Robot populaire gast in de Innovation pop-up bij Zeeuwland

Woningcoöperatie Zeeuwland heeft als onderdeel van haar ‘week van de innovatie’ de Innovatie Pop-Up centraal in haar hoofdkantoor geplaatst. . Aanvankelijk om de innovatiekracht te prikkelen van de eigen medewerkers. Maar gaandeweg de voorbereidingen kregen ook allerlei partners van Zeeuwland er lol in. Het resultaat? Een week lang events in samenwerking met onder meer gemeente, Rabobank, installatiebedrijf Steutel en SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio). Events die verder gaan dan collectief met de onvermoeibare Pepper te flirten. Het zijn bijeenkomsten die aansporen om na te denken over de bijdrage die technologie kan leveren aan zorg en het zelfstandig en prettig wonen thuis.

Het hele artikel en de video vindt u op PCZ – robot-pepper-is-de-populairste-gast-in-de-innovation-pop-up-bij-zeeuwland

1