Robots in de zorg

Samenwerking tussen mensen en robots in de zorg en thuis. Hoe zou dat er uit kunnen zien?

Workshop robots en technologie

Technologie en robots nemen toe. Wat betekent dit voor mens, organisatie en maatschappij?

Robots als hulpmiddel in de zorg

Welke belangrijke trends en technologie bepalen de zorg van de toekomst?

Mensen zijn gefascineerd door nieuwe mogelijkheden, maar misschien speelt er ook wel angst. Voor hun baan, voor het onbekende of dat ze de technologie niet kennen en snappen. Mensen moeten nieuwe technologie leren begrijpen, het kunnen ervaren en erover gaan fantaseren om er nieuwe dingen mee te kunnen creëren. Wij helpen bedrijven die bezig zijn met de wereld van gisteren en vandaag, om een stap te maken naar de wereld van morgen en overmorgen; innovatie door verbeeldingskracht.

Keynote exponentiële technologie in de zorg

De keynote “exponentiële technologie in de zorg” is gericht op organisaties die te maken hebben met zorg en die verwachten dat robotisering en digitalisering grote impact zal hebben op de beleving van klanten, de dienstverlening, de mogelijkheden van de organisatie in de toekomst en veranderende business modellen.

Workshops en Lezingen robots in de zorg

De workshop “robots in de zorg” is gericht op organisaties die te maken hebben met zorg en die verwachten dat robotisering impact zal hebben op de beleving van klanten, de dienstverlening en de mogelijkheden van de organisatie in de toekomst. Robotzorg heeft meerdere ervaren sprekers die een interactieve workshop of gastcollege kunnen verzorgen.

Innovatiedag robots en technologie voor zorg en welzijn

Wilt u als organisatie experimenteren met de mogelijkheden van robots in de zorg. Wij begeleiden innovatiedagen waarbij uw medewerkers concepten vanuit de praktijk ontwikkelen. Onze ervaring op het gebied van robots, digitalisering en zorgtechnologie brengen wij graag in

Trends en ontwikkelingen in de zorg

Voor u geselecteerde. Belangrijke trends en techniek ontwikkelingen die het zorglandschap gaan veranderen.

Robots helpen cliënten met COPD bij herstel (onderzoek)

Kunnen robots patiënten met chronische longziekte (COPD) na ontslag uit het ziekenhuis, thuis helpen bij hun herstel? De voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen uit dat patiënten over het algemeen beter op robots reageren dan op computers, maar significante verschillen waren er niet.

Inzet sociale robots bij kinderen met autisme

De inzet van sociale robots voor kinderen met autisme is een logische eerste stap. Kinderen met autisme ervaren veel sneller prikkels, vervallen vaker in herhaling en voor hen is het leggen en onderhouden van sociale contacten lastiger.

Aantal mantelzorgers halveert in 2040 door vergrijzing

In de komende jaren zal door de versnelde vergrijzing het aantal mantelzorgers halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek.
Nu zijn er nog vijftien potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser, maar in 2040 zijn dat er nog maar zes.

Robotzorg, inzet van robots in de zorg

Het aantal robots in de zorg zal toenemen. Maar wat betekent dat voor mensen, organisaties en de maatschappij? Welke robots zijn er nu al en wat mogen we verwachten in de toekomst. Wat betekent dat voor uw organisatie en uw medewerkers en wat vinden uw patiènten en bewoners hiervan? Welke robots krijgen we thuis om ervoor te zorgen dat we langer leven. Robotzorg heeft onder meer projecten en workshops gedaan bij:

Robots in de zorg

Robots in de zorg. Wat betekent het voor u, uw organisatie en onze maatschappij.