Stichting Drechtzorg, geintergreerde zorgverlening

Sociale robot in een interactieve demo

Voor de medewerkers op de innovatiedag van GGD Fryslan hebben wij een interactieve demo met de sociale robot pepper verzorgt over de inzet van robots en technologie in de jeugdgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen  0 en 18 jaar. Doel  van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit: lichamelijk, cognitief en psychosociaal. JGZ vervult zo een belangrijke rol in vroegsignalering van risico’s, korte interventies en doorverwijzing.  Voor de medewerkers een eerste kennismaking met deze technologie met als doel om hun eigen kennis- en ervaringscentrum te verrijken en innovatieve ideeën te genereren.

Heeft u interesse in een lezing of workshop met robots

Workshop over de inzet van robots in de zorg en welzijn

De inspiratie workshop “robots in de zorg” is gericht op organisaties die te maken hebben met zorg en die verwachten dat robotisering en nieuwe technologieën grote impact zullen hebben op de beleving van cliënten, de dienstverlening en de mogelijkheden van de organisatie in de toekomst.

 

Innovatiedag in de zorg

Het aantal robots in de zorg zal toenemen. Maar wat betekent dat voor mensen, organisaties en de maatschappij? De Innovatiedag “robots in de zorg” is ontwikkeld voor zorgorganisaties en opleidingen voor de zorg. Inzet van de dag is informatie, inspiratie en interactie.