Visie Robotzorg

Care, cure en sociale zorg staan enorm onder druk. Demografie, beschikbare mensen, kosten en kwaliteit vragen om onze aandacht. Een sterke oriëntatie op technologie, digitalisering – kunstmatige intelligentie- robotisering is dan ook logisch te verklaren. De inzet van bijvoorbeeld robots kan een bijdrage leveren aan menselijk welzijn, maar kan ook tot dehumaniserende situaties leiden. Elke zorgomgeving kent zijn eigen uitdagingen. Hier willen wij graag een bijdrage aan leveren

Gebruikersgemak en zelfstandigheid door inzet van robots

Thuis;  gebruikersgemak en zelfstandigheid

Wie 10 jaar geleden had voorspeld dat we niet meer zonder onze mobiele telefoon zouden kunnen en dat oma contact heeft via Facebook met haar kleinkinderen had waarschijnlijk niet op veel begrip kunnen rekenen.

Wie over 10 jaar voorspelt dat we allemaal een robot in huis hebben zullen we ook niet zo snel geloven.

Zelfredzaamheid

Wanneer mensen gebruikersgemak ervaren of door technologie hun zelfstandigheid langer kunnen behouden wordt de keuze echter snel gemaakt. Robots staan nog maar aan het begin maar hebben in potentie veel toepassing mogelijkheden om bij te dragen aan zelfredzaamheid. De onderliggende technologieën ontwikkelen zich razendsnel om dit te realiseren

Demografie maakt inzet van robots noodzakeljk

Zorginstelling; complexere omgeving

Zorginstellingen krijgen meer en meer te maken met zwaardere zorg cliënten, langdurige ziektebeelden en meer taken in de revalidatie.

Kennis en technologie

Om deze dienstverlening te verzorgen is het noodzakelijk om de kennis en vaardigheden van medewerkers op een hogere niveau te brengen. Daarnaast moet de ondersteuning door technologie ook op een hoger niveau worden gebracht om bij te dragen aan de cliënt dienstverlening, efficiency en zorgverlening.

 

Verlagen kosten in de zorg door inzet van robots

Ziekenhuis; specialisme en preventie

Ziekenhuizen zijn onze duurste zorgomgevingen. Effectiviteit, efficiency en kwaliteit zijn een constante drijver om deze hoogwaardige zorgverlening als maatschappij in stand te houden. De gemiddelde doorlooptijd in een ziekenhuis is tegenwoordig al 4 a 5 dagen

Specialisme

Meer en meer ziekenhuizen ervaren dat ze zich moeten gaan specialiseren om op alle 3 de terreinen slagen te kunnen maken. Hierdoor kunnen ze gerichter de dienstverlening richting hun cliënten verbeteren, de kennis bij medewerkers ontwikkelen en de juiste technologie implementeren en inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een operatierobot voor specifiek ingrepen.

Netwerkfunctie

Door de ontwikkelingen, specialisme – nazorg elders, krijgt het ziekenhuis meer en meer een netwerkfunctie. Een functie die zich verder kan door vertalen naar preventieve zorg.