0 items

 

Visie Robotzorg

Robots in de zorg en in ons huis zijn de toekomst en wel om de volgende 3 redenen :

 

Gebruikersgemak en zelfstandigheid door inzet van robots

Gebruikersgemak en zelfstandigheid

Wie 10 jaar geleden had voorspeld dat we niet meer zonder onze mobiele telefoon zouden kunnen en dat oma contact heeft via Facebook met haar kleinkinderen had waarschijnlijk niet op veel begrip kunnen rekenen. De impact van technologie wordt op de korte termijn vaak overschat en op de langere termijn onderschat.

Mensen zijn creatief. Wanneer ze gebruikersgemak ervaren of door technologie hun zelfstandigheid langer kunnen behouden wordt de keuze snel gemaakt. Zo zal het met robots ook zijn.

Demografie maakt inzet van robots noodzakeljk

Demografie

Het is inmiddels duidelijk dat de leeftijdssamenstelling van onze maatschappij aan het veranderen is. In 2040 telt Nederland naar verwachting 4,6 miljoen 65-plussers; de vergrijzing is op dat moment op haar hoogtepunt (Centraal Planbureau). Deze grote groei heeft twee effecten. Enerzijds zijn er meer mensen om voor te zorgen, anderzijds zijn er minder handen beschikbaar om deze zorg te verlenen.

Om toch met elkaar de gewenste zorg te leveren zullen ouderen meer voor zichzelf moeten gaan zorgen. Het gebruik van technologie is dan een belangrijke factor.  Zorgverleners en mantelzorgers kunnen hiermee efficiënter werken en bepaalde taken uitbesteden aan robots.

 

Verlagen kosten in de zorg door inzet van robots

Kosten zorgverlening

Onze zorg wordt steeds beter en we verwachten telkens meer. De kosten van de zorg en daarmee de premies die wij betalen voor onze zorgverzekering stijgen echter ook jaar op jaar.

Technologie is onontbeerlijk

Zorgverleners en zorgverzekeraars streven ernaar om telkens weer goede zorg te leveren tegen lagere kosten. Inzet van nieuwe technologie is daarbij essentieel. E-Health, digitalisering en robots kunnen bijdragen aan zelfredzaamheid en processen efficiënter laten plaatsvinden.

Team robotzorg

De mensen achter robotzorg

Ons team volgt al jaren de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie. De noodzaak vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden die robots kunnen bieden inspireren ons om betrokken te zijn bij dit onderwerp. Met onze bewezen aanpak draagt Robotzorg bij aan technologie acceptatie en het verhogen van het kennisniveau van u en uw collega’s. Maak kennis met het team.