Innovatie, inzet van zorgtechnologie en robots

Innovatie staat in veel beleidsnota’s. Terecht want onze maatschappij verandert snel. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en de druk om de kosten beheersbaar te houden is voor iedereen voelbaar. Maar technologische vernieuwing is meer. Het gaat erom dat je als mens en organisatie op reis durft te gaan.

Van zorgen voor naar zorgen dat

Veel visie- en beleidsstukken zijn erop gericht om ervoor te zorgen “dat burgers over de juiste vaardigheden beschikken en het juiste netwerk hebben om voor zichzelf te zorgen. Dit vraagt om aangepaste dienstverlening door zorgverleners en aangepaste aanwending van financiële middelen. 

Innovatie begint met ontdekken

Discover

Waar te beginnen? De start wordt wat ons betreft gemaakt bij het ontdekken, inspireren en ervaren. Zowel voor beleidsmakers, als voor de mensen die er dagelijks mee moeten werken (zorgverleners) en de gebruikers.  Acceptatie begint bij betrokkenheid en een duidelijke meerwaarde voor de eindgebruiker.

Design

Technologie inzetten als aanjager van vernieuwing. Waar kan dit de visie en strategie ondersteunen op weg naar een betere kwaliteit van dienstverlening met in acht name van de maatschappelijke druk om de zorgkosten beheersbaar te houden. 

Develop

Bij innovatieve technologieën en bijbehorende innovatie dienstverlening praten we niet over kant en klare brokken. De exponentiële ontwikkeling van technologie maakt wetenschappelijk bewijs lastig en vaak achterhaald. Daarom is testen (proof of concept) noodzakelijk om te ervaren of de gestelde doelen worden bereikt.  

Deliver

De implementatie is altijd, een niet te onderschatten operatie. Integratie naar bestaande organisatie onderdelen, training van mensen en meten van resultaten voor verbeteringen vragen tijd, geld en geduld. Betere resultaten worden geboekt wanneer er sprake is van een heldere visie die breed gedragen wordt en een realistisch doorlooptijd.

Keynote lezing over robots

Exponentiële technologie, digitale revolutie, robots. Wie is daar nou dagelijks mee bezig? Slechts weinig mensen beseffen hoe turbulent de wereld om hen heen is. Ontwikkelingen gaan razendsnel. “Mocht je een evenement energiek willen starten dan kun je dat gerust aan ons over laten.”

Masterclass

Het aantal robots in de zorg zal toenemen. Maar wat betekent dat voor mensen, organisaties en de maatschappij? Welke robots zijn er nu al en wat mogen we verwachten als het gaat om onze zorg in de toekomst.  De masterclass “robots in de zorg” is ontwikkeld voor zorgorganisaties en opleidingen voor de zorg. Inzet van de dag is informatie, inspiratie en interactie.

Robot verhuur

Kennismaken met robots. In sommige situaties kan het huren van een robot voor een event de juiste oplossingen zijn om medewerkers en cliënten kennis te laten maken met robots en nieuwe technologie. Zien is geloven en zal de interesse voor het onderwerp zeker aanwakkeren.

Robot roadmap