Zorgverleners en robots

De zorgverlening staat onder druk. Kosten en werkdruk zijn te hoog en er is weinig tijd voor menselijke aandacht. Hoe kunnen robots een bijdrage leveren aan betere zorg.

 

Ouderenzorgorganisatie Mijzo onderzoekt met TNO de ‘wasbot’

Ouderenzorgorganisatie Mijzo onderzoekt met TNO de ‘wasbot’

Ouderenzorgorganisatie Mijzo onderzoekt samen met TNO de mogelijkheden voor een innovatief technisch systeem, genaamd de ‘wasbot’, om senioren zelfstandig te laten douchen. Dit initiatief is een reactie op het groeiende tekort aan zorgpersoneel en de toenemende zorgvraag door een vergrijzende bevolking. De ‘wasbot’ wordt ontworpen om kwetsbare ouderen te helpen bij het wassen, drogen en aankleden, zonder de noodzaak van menselijke hulp, terwijl waardigheid, privacy en veiligheid behouden blijven.

Lees meer
St. Antonius heeft de voorbereidingsrobot Amico in gebruik

St. Antonius heeft de voorbereidingsrobot Amico in gebruik

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft recentelijk de voorbereidingsrobot Amico in gebruik genomen, die nu helpt bij het nauwkeurig samenstellen van chemotherapieën voor kankerpatiënten. Voorheen werd deze arbeidsintensieve en nauwkeurige taak uitgevoerd door apothekersassistenten. Met de komst van Amico behoort het St. Antonius tot een select aantal ziekenhuizen in Nederland met dergelijke technologie.

Lees meer

Robots in de zorg en voor in huis

Wat betekent de opkomst van sociale robots, service robots en telepresence voor mensen werkzaam in de zorgverlening. Deze robots kunnen helpen bij kinderen met aandoening, demente bejaarden of als gezelschap robot. Robots zijn sterk in opkomst enerzijds omdat er door werkdruk te weinig tijd is voor sociale interactie en anderzijds omdat deze nieuwe technologie kan helpen bij betere en betaalbare zorg.

Verandering en acceptatie

Voor diverse zorginstellingen hebben wij al advies, workshops en lezingen mogen verzorgen. Op zoek naar de balans tussen verandering en acceptatie. Kritisch kijken naar de noodzaak, de wenselijkheid en de mogelijkheden die technologie biedt.

 

Aanvragen