Ouderenzorgorganisatie Mijzo onderzoekt samen met TNO de mogelijkheden voor een innovatief technisch systeem, genaamd de ‘wasbot’, om senioren zelfstandig te laten douchen. Dit initiatief is een reactie op het groeiende tekort aan zorgpersoneel en de toenemende zorgvraag door een vergrijzende bevolking. De ‘wasbot’ wordt ontworpen om kwetsbare ouderen te helpen bij het wassen, drogen en aankleden, zonder de noodzaak van menselijke hulp. Dit terwijl waardigheid, privacy en veiligheid behouden blijven.

Het project, dat in samenwerking met onderzoeksinstelling TNO en ingenieursbureau High Tech Alliance wordt uitgevoerd, bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Het wordt gefinancierd door een driejarige subsidie van het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OPZuid) en de provincie Noord-Brabant. Zij hebben een totaalbudget van ongeveer 1 miljoen euro voor robotica in de zorg tot 2026. Het doel is om een systeem te ontwikkelen dat eenvoudig te bedienen is, in elk huis te plaatsen is en betaalbaar blijft.

Mijzo benadrukt dat de ‘wasbot’ geen mechanische mens of wasstraat zal zijn. Het wordt een hulpmiddel dat ouderen in staat stelt om zelfstandig te douchen. Dit systeem moet interactie met mensen kunnen hebben en eenvoudig te bedienen zijn. Het is belangrijk dat het systeem technisch haalbaar is en aan diverse eisen voldoet, waaronder betaalbaarheid.

Het project is uniek in Nederland en wordt met belangstelling gevolgd door andere zorgorganisaties. Mijzo voert gesprekken met zowel hoogbejaarden als 60- tot 70-jarigen om hun mening over de wasrobot te peilen. De organisatie hoopt over twee jaar een (virtueel) prototype te hebben. Als het niet haalbaar blijkt, kan dat ook een mogelijke uitkomst zijn.

Ouderenbond ANBO-PCOB staat terughoudend tegenover de plannen, aangezien zij benadrukken dat wassen een intieme handeling is die intermenselijk contact vereist. Hoewel zij voorstander zijn van nieuwe technologie├źn om eenvoudige handelingen te ondersteunen, vinden zij dat zorgvuldig moet worden gekeken bij welke zorgactiviteiten technologie kan worden ingezet zonder het menselijke aspect te verliezen.

Bron: Het AD

Disclaimer: De afbeelding bij dit artikel is gemaakt met behulp van ai. Dit is geen weergave van de realiteit.