Juni 2017 РDoor het toepassen van technologie kan de kwaliteit van het leven toenemen. Technologie kan ondersteunen waar handen tekort komen. In opdracht van RobotZorg is er een onderzoek verricht naar waar technologie een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven, binnen de sector thuiszorg. 

Ylse Toornstra

Student Management in de Zorg, Hogeschool Utrecht