De opmars van zorgrobot Tessa markeert een keerpunt in de wereld van zorgrobots. Ontwikkeld door Tinybots, heeft Tessa haar weg gevonden naar meer dan 150 zorgaanbieders en robot Tessa wordt dagelijks ingezet in de thuiszorg. Met haar unieke vermogen om ondersteuning te bieden bij diverse zorgtaken, zoals medicatie, persoonlijke verzorging en het signaleren van gezondheidsproblemen, heeft Tessa bewezen effectief te zijn.

Verschillende onderzoeken hebben de effectiviteit van Tessa bevestigd, wat heeft geleid tot erkenning door VGZ en het Zorginstituut Nederland. Deze erkenning sluit aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord, met als kernprincipe ‘Digitaal als het kan’. Tessa draagt bij aan het streven naar 50% hybride zorg voor cliënten en wordt daarom gezien als een belangrijk onderdeel van de wijkverpleging.

Belinda van Doornik, coördinerend wijkverpleegkundige, getuigt van het succes van Tessa en benadrukt de positieve impact op de zelfstandigheid van cliënten. Door Tessa’s ondersteuning hebben cliënten minder fysieke zorg nodig, wat resulteert in een efficiëntere zorgverlening.

Verzekeraars zoals CZ en Zilveren Kruis-Achmea hebben Tessa opgenomen in hun standaard inkoopbeleid voor wijkverpleging in 2025, waardoor de financiering van Tessa voor zorgaanbieders eenvoudiger wordt. De robot wordt nu gezien als een bewezen technologie die cliënten helpt om zelfredzamer te zijn.

Robot Tessa dagelijks ingezet in de thuiszorg

Tessa fungeert als een waardevol maatje voor cliënten in de thuiszorg, met name voor mensen met cognitieve beperkingen zoals dementie. De robot integreert met het zorgproces en kan gepersonaliseerde ondersteuning bieden, waardoor cliënten meer controle krijgen over hun zorgbehoeften. Tessa wordt ingezet als een aanvulling op de zorgverleners en heeft zich bewezen als een effectieve en waardevolle toevoeging aan de wijkverpleging.

Lees het volledige artikel op de website van ICT & health