Sex met robots

Sex met robots

De Foundation for Responsible Robotics heeft een consultatie rapport gepresenteerd over onze seksuele toekomst met robots. Dit is een eerste stap om beleidsmakers, academici, ontwikkelaars en publiek te betrekken bij het onderwerp. Sex robots kunnen een revolutie...
EC voorzet tot wetgeving voor robotica

EC voorzet tot wetgeving voor robotica

Robots evolueren zich in een razend tempo, en met deze groeiende markt wordt druk gezocht naar meer houvast voor de toekomst. De commissie juridische zaken (hierna: Commissie) van het Europees Parlement komt daarom deze week met een rapport aan de Europese Commissie,...