De Foundation for Responsible Robotics heeft een consultatie rapport gepresenteerd over onze seksuele toekomst met robots. Dit is een eerste stap om beleidsmakers, academici, ontwikkelaars en publiek te betrekken bij het onderwerp. Sex robots kunnen een revolutie teweeg gaan brengen, maar er zijn ook gevaren.

Al sinds de oudheid is de mens geobsedeerd om zijn evenbeeld in technologie te creëren en tot leven te wekken. Dit zien we in films en lezen we in boeken. Bij robots wordt veelvuldig geprobeerd ze een menselijk uiterlijk te geven, wat de meeste mensen maar griezelig en eng vinden. Zeker als we het hebben over de ontwikkeling van seksrobots. Want seksualiteit wordt algemeen gezien als dat wat ons mens maakt. Maar hoe gaan wij om met de nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied? En kan contact met seksrobots een oplossing zijn wanneer de behoefte aan menselijk contact moeilijk is in te vullen?

De Foundation for Responsible Robotics heeft een consultatie rapport gepresenteerd over onze seksuele toekomst met robots. Dit is een eerste stap om beleidsmakers, academici, ontwikkelaars en publiek te betrekken bij het onderwerp. Sexrobots kunnen een revolutie teweeg gaan brengen, maar er zijn ook gevaren.

Consultatie rapport over sex met robots

Het rapport geeft inzicht in de huidige mogelijkheden en standpunten rondom zeven vragen.

  1. Willen mensen wel seks hebben met een robot?

Toch wel, zo blijkt. Onderzoeken in de westerse landen Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland geven aan dat er een markt is voor seksrobots maar de verwachting varieert van 9% tot 66%. Hoewel meer mannen positief staan tegenover seks met robots, geven ook vrouwen aan dat dit kan voorzien in een behoefte.

  1. Wat voor relatie kunnen we hebben met een seksrobot?

Een relatie met een seksrobot is eenzijdig, zoals we dat met meer dingen kunnen hebben zoals onze telefoon, auto of computer, aldus het rapport. Het feit dat wij als mensen menselijke eigenschappen toedichten aan dieren en objecten, maakt wel dat dat we verliefd kunnen worden op objecten, dus ook op seksrobots of poppen. Perceptie en fantasie zorgen daarvoor. Zeker als de software in de robot steeds overtuigender wordt. Maar robots zijn nu eenmaal machines en niet in staat tot liefde. Voorlopig zijn ze niets meer dan geavanceerde seksspeeltjes.

  1. Zijn seksrobots in bordelen aanvaardbaar?

Experimenten in Azië en Europa met sexpopbordelen laten zien dat het inzetten van seksrobots in de prostitutie een kans maakt op toekomstig succes. Ook een enquête geeft aan dat we positief staan tegenover robots in plaats van prostituees, met een score van 6 op een schaal van 7.“Bordelen met seksrobots kunnen een niche worden of iets waar je op een vrijgezellenavond je vrienden mee naar toe neemt”, meent een onderzoeker. “Maar er is geen enkele aanwijzing dat daarmee de menselijke prostitutie en exploitatie van vrouwen zou stoppen”, merkt het rapport fijntjes op.

  1. Zullen seksrobots onze houding tegenover vrouwen wijzigen?

Seksrobots zijn meestal een vrouwelijk stereotype, ontleend aan beelden uit de pornografie en ontworpen om te voldoen aan mannelijke fantasieën. Dit zou verder kunnen bijdragen aan verkrachting, seksueel geweld en onderdrukking van vrouwen.

Het is een van de grootste bezorgdheden van de experts dat veelvuldige of eenzijdige seks met robots het vrouwelijke lichaam zal verengen tot object en dat het de indruk kan geven dat toestemming van de partner voor seks niet nodig is. Er is dan ook een Campaign Against Sex Robots om hiertegen te protesteren.

  1. Kan seksuele intimiteit met een robot leiden tot meer eenzaamheid en sociale isolatie?

De onderzoekers vrezen dat dit voor sommige gebruikers zo kan zijn en zelfs tot verslaving kan leiden. Seksrobots worden door hun gebruikers nog altijd een hulpmiddel genoemd en niet een partner. Al zijn er wel gebruikers die hun robot meenemen naar vrienden of zelfs naar het stamcafé, als was het hun levensgezel(lin).

  1. Kunnen seksrobots therapeutisch of zelfs genezend zijn?

Seksrobots kunnen wel degelijk mensen helpen met een seksuele of emotionele blokkades en seksuele problemen. Zo ook voor het vervullen van de seksuele behoeften van mensen die hier normaal gesproken van verstoken zijn, bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of psychische aandoening. Het onderzoek maakt zich sterk dat voor sommigen een seksrobot ook de eenzaamheid kan verlichten. Het inzetten van robots voor de seksuele behoeften van ouderen –  bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen – is ethisch gezien meer controversieel.

  1. Zullen seksrobots het aantal seksmisdrijven helpen verminderen?

Daarover zijn de meningen zeer verdeeld. Sommige experts menen dat het een oplossing is voor afwijkende seksuele fantasieën. “Het is beter dat men een machine verkracht dan een echte vrouw”, aldus een onderzoeker. Anderen geloven dat het verboden seksuele praktijken verder zal stimuleren en versterken. Iedereen is het erover eens dat met het gebruik van seksrobots als therapie een gevaarlijk pad bewandeld wordt. “Pedofielen behandelen met seksrobots die eruit zien als een echt kind is een zeer dubieus en weerzinwekkend idee”, aldus een onderzoeker. De wetgeving of dergelijke robots of poppen worden gezien als kinderporno, varieert in verschillende landen.

Bron: Foundation for Responsible Robotics – Link naar het report