Het St. Antonius Ziekenhuis heeft recentelijk de voorbereidingsrobot Amico in gebruik genomen, die nu helpt bij het nauwkeurig samenstellen van chemotherapieën voor kankerpatiënten. Voorheen werd deze arbeidsintensieve en nauwkeurige taak uitgevoerd door apothekersassistenten. Met de komst van Amico behoort het St. Antonius tot een select aantal ziekenhuizen in Nederland met dergelijke technologie.

De robot neemt het meeste voorbereidingswerk over, waardoor apothekersassistenten meer tijd hebben voor complexere taken. Daarnaast zorgt Amico voor een veiligere werkomgeving door het risico op onbedoelde blootstelling aan chemotherapie te verkleinen. De robot speelt ook een rol in het opvangen van de toenemende zorgvraag en het tekort aan apothekersassistenten op de arbeidsmarkt.

Amico draagt ook bij aan duurzaamheid. De robot is zo ontworpen dat restanten van deels gebruikte flacons opnieuw kunnen worden gebruikt, wat bij handmatige bereiding niet mogelijk was. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en minder milieubelasting, en helpt ook de leveringstekorten te verminderen.

In Nederland worden op meerdere plaatsen grote medicatierobots ingezet. Zo hebben huisartsenposten en de Centrale Dienstapotheek Eindhoven samen met het Máxima MC een medicijnrobot geïntroduceerd voor patiënten in de regio. Deze robot, geplaatst bij de Dienstapotheek de Kempen in Veldhoven, verstrekt standaard- en spoedmedicatie, ook buiten reguliere openingstijden.

Daarnaast zijn medicatierobots steeds vaker te vinden in ziekenhuizen. In mei 2023 introduceerde Amphia een innovatief robotsysteem dat de medicijndistributie grotendeels automatiseert, wat de medicatieveiligheid ten goede komt.

Ook in de ouderenzorg worden technologische oplossingen steeds belangrijker. Medewerkers van zorgorganisaties Aafje en Laurens in Rotterdam gebruiken nu een speciale medicatie-app om het medicatiegebruik bij ouderen veiliger te maken. Deze app vervangt de papieren medicatielijst en biedt thuiszorgmedewerkers altijd toegang tot een actuele digitale toedienlijst. Zo draagt technologie op meerdere manieren bij aan de veiligheid en efficiëntie in de zorg.

Bron: website ICT & Health