Gable Systems uit Hengelo heeft een nieuwe looprevalidatierobot ontwikkeld, die vooral bedoeld is voor patiënten, die loopproblemen hebben als gevolg van een beroerte. De loopproblemen worden veroorzaakt door onbalans, omdat de hersenen de spieren niet meer correct aansturen. De revalidatierobot traint de aansturing van de beenspieren met behulp van een slim mechanisme, dat gebruik maakt van rekstrooktechnologie van HBM. De krachten, die in drie richtingen op het lichaam van de patiënt worden uitgeoefend, worden gemeten, zodat de robot elke onbalans constateert en meteen kan corrigeren. De patiënt kan met behulp van de robot dus geheel zelfstandig lopen.

Looprevalidatierobot

De looprevalidatierobot van Gable Systems is ‘krachtgestuurd’. De revalidatierobot monitort continu de balans van het lichaam en corrigeert die alleen wanneer dat nodig is. Hiermee traint de patiënt zelf actief de lichaamsbalans en de aansturing van onder andere de beenspieren. De robot kan in drie richtingen rijden en om de eigen as draaien, zodat de patiёnt vrij door de ruimte kan bewegen en zelfstandig een groot aantal oefeningen kan uitvoeren.

Mensen getroffen door een beroerte

Voort is ervan overtuigd dat er een interessante markt voor de looprevalidatierobot bestaat. Gable Systems richt zich met de looprevalidatierobot aanvankelijk vooral op patiёnten die getroffen zijn door een beroerte. Dat zijn er alleen in Europa al ongeveer 750.000 per jaar. In Amerika ligt dat aantal op een vergelijkbaar niveau. Daarnaast kan de looprevalidatierobot van nut zijn voor mensen met rugletsel of een beenprothese en wellicht zelfs voor ouderen met balansproblemen.

Eerste versie

Bij de ontwikkeling van de revalidatierobot zijn Roessingh, Centrum voor Revalidatie, en Revalidatiekliniek Sint Maarten betrokken. De eerste productieversie van de looprevalidatierobot wordt eind 2019 verwacht.

Bron : automatie-pma.com – revalidatierobot-meet-krachten-en-corrigeert-onbalans-van-het-lichaam