De afdelingen Chirurgie en Urologie van Amsterdam UMC locatie AMC zijn tevreden over de inzet van de nieuwste Da Vinci operatierobot. Het afgelopen jaar hebben chirurgen 216 robot-geassisteerde ingrepen uitgevoerd. Zij merken onder meer dat de inzet van de operatierobot veel nek- en rugklachten scheelt.

Minimaal invasieve ingrepen

Bij locatie AMC wordt de Da Vinci robot voor bepaalde ingrepen regelmatig ingezet, vooral bij urologische operaties (het verwijderen van de prostaat) en operaties aan de baarmoeder. Vooral voor assistentie bij minimaal invasieve chirurgie (waarbij slechts enkele kleine sneetjes nodig zijn in de buik, waar instrumenten en camera doorheen gaan) biedt de robot volgens chirurgen meerwaarde.

Verbeteringen Davinci

Door de vierde robotarm zijn bloedingen sneller onder controle te krijgen, wat leidt tot aanzienlijk minder bloedverlies bij de patiënten.
Verder merken de chirurgen dat ze – vanwege de sterk vergrote beelden die de robot op een scherm toont – preciezer te werk kunnen gaan, wat tot minder onbedoelde weefselschade leidt en het zorgvuldiger verwijderen van tumorweefsel dat met het blote oog niet zichtbaar is.
De teams ervaren meer rust en overzicht tijdens de ingreep. Voor de chirurg is het werken met de Da Vinci ook comfortabeler. Aan de operatietafel moet hij of zij soms urenlang over een patiënt heen gebogen staan, met de armen vaak in lastige posities. Op de lange termijn leidt dat tot klachten aan de nek, schouders en rug. Met een operatierobot zit de chirurg rustig in een goede stoel.

24 robots in 22 Nederlandse ziekenhuizen

Steeds meer ziekenhuizen breiden de inzet van operatierobots voor chirurgie geleidelijk uit. Volgens Arts-onderzoeker Maurice Zwart gaat opereren met en zonder robot ongeveer even snel, maar de kwaliteit van de robotoperaties was beduidend hoger. Dit verschil zou in de toekomst nóg groter kunnen worden naarmate de ervaring met robotchirurgie groeit. Uroloog Harrie Beerlage stelde tijdens de bijeenkomst de vraag of dit alles de kosten van een operatierobot waard is (tussen de 1,5 en 2,4 miljoen euro). “Ik werk zelf al 12 jaar met operatierobots en ik zou liefst al mijn operaties met een robot willen doen. Maar de apparaten zijn nog duur. Dat belemmert de innovatie en de wijde verspreiding ervan. Nieuwe aanbieders zullen hopelijk voor meer concurrentie en dus lagere prijzen zorgen.

Bron : ICT&HEALTH – AMSTERDAM UMC TEVREDEN OVER INZET OPERATIEROBOT