De toekomst van chirurgische robots in de gezondheidszorg staat op het punt van verandering, maar hoe zorgen we ervoor dat deze robots daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn? Internationale onderzoekers hebben een nieuw kader ontwikkeld om de waarde van robotica in de gezondheidszorg te beoordelen, terwijl Maroeska Rovers van het Radboudumc een leerlijn heeft opgezet die hierop aansluit.

De toekomst van chirurgische robots

Het gebruik van chirurgische robots zal naar verwachting toenemen in de toekomst, maar het is cruciaal dat deze ontwikkelingen zorgvuldig worden geëvalueerd. Het nieuwe kader, ontwikkeld door het IDEAL Colloquium, biedt richtlijnen voor de evaluatie van chirurgische robotica in verschillende fasen van ontwikkeling. Het doel is om de integratie van deze technologieën in de klinische praktijk te bevorderen.

Nieuwe kaders en leerlijnen voor toegevoegde waarde

Het kader richt zich op vier perspectieven: het apparaat, de zorgverlener, de patiënt en het systeem. Voor elk perspectief worden concrete tips en handvatten geboden. Daarnaast benadrukken de onderzoekers het belang van het betrekken van alle belanghebbenden bij het proces, van ontwikkelaars tot zorgverleners en patiënten.

Maroeska Rovers benadrukt het belang van een zorgvuldige ontwikkeling en implementatie van robotica in de gezondheidszorg. Haar leerlijn, gericht op chirurgische innovatie, biedt een waardevolle bron van kennis voor innovatoren en belanghebbenden in de zorg.

Het doel is om effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties te ontwikkelen die een positieve impact hebben op patiënten, zorgverleners en de maatschappij als geheel.

Bron: Nature Medicine – The IDEAL framework for surgical robotics: development, comparative evaluation and long-term monitoring

Hier staat de Surging Innovation leerlijn. De leerlijn is Engelstalig en openbaar toegankelijk.