Evie is het regionale eHealthplatform waarop het hele netwerk binnen een regio zich kan aansluiten. Van burger tot cliënt en van hulpverlener in het sociaal domein tot zorgprofessional in de tweede lijn. EHealth wordt nog vaak afzonderlijk ingezet binnen de verschillende domeinen. Terwijl het juist een instrument is dat voor de gehele keten gezamenlijk kan worden gebruikt ingezet. Evie biedt hiermee zowel preventie als eerstelijnszorg, tweedelijnsbehandeling en herstel via een persoonlijk gezondheidsplan. Burgers, cliënten en zorgprofessionals in onder andere de regio’s Noord-Limburg en Hart van Brabant maken op dit moment al gebruik van het platform Evie.

Inwoners

Inwoners in de regio kunnen zonder hulpverlener nu kosteloos en anoniem gebruikmaken van Evie. Mensen kunnen zelf aan de slag gaan in hun eigen tempo en op een moment en plaats dat het jou uitkomt.” Gebruikers kunnen door middel van online zelfhulpmodules kennis opdoen over bijvoorbeeld ontspannen, minder piekeren of Beter slapen, en leren concrete vaardigheden in de praktijk toe te passen en te versterken
Het gebruik van eHealth kan in deze fase leiden tot meer inzicht in de klachten, het vergroten van de zelfredzaamheid en soms tot het voorkomen van een zorgvraag. Wanneer ondersteuning van een zorgprofessional bij de klachten nodig of gewenst is, gebruikt de cliënt de eerder vergaarde inzichten om tot een zorgvraag te komen en deelt hij deze eventueel met de zorgprofessional.

Samenwerking zorgverleners, GGZ organisaties en gemeentes

In Noord-Limburg zien we dat Evie al een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor regionale samenwerkingen tussen huisartsen, poh-ggz, ggz-organisaties, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers.”
“Tijdens een behandeling wordt face-to-face-contact gecombineerd met de online behandelmodules, wat bijdraagt aan de reikwijdte en efficiëntie van de behandeling. Wat tijdens een consult wordt besproken, kan de cliënt thuis nalezen, voorbereiden en/of oefenen. Tijdens de consult bestaat daardoor meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en verdieping. Het voordeel van een regionaal e-Health platform is dat je als zorgprofessional inzichtelijk hebt welke reis de cliënt al heeft doorlopen. Voor de cliënt biedt dit daarbij meer continuïteit in de behandeling.” Op regie van de cliënt kan een volgende behandelaar meekijken in wat online al ingevuld en voorbereid is. De cliënt blijft toegang houden tot de zelfhulpmodules.

Interesse

Bent u werkzaam bij een gemeente of huisartsenorganisatie? Wilt u Evie ook beschikbaar maken voor alle burgers, cliënten en zorgprofessionals in uw regio? Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Evie.