Mensen met een verstandelijke beperking hebben veel baat bij sociale robots. Ze worden zelfstandiger, krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich minder eenzaam en hebben meer plezier in het leven. Dat blijkt uit onderzoek van Philadelphia Zorg onder haar cliënten, dat vandaag wordt gepresenteerd

Lees ook : zorgverlener-philadelphia-breidt-experimenten-sociale-robots-in-de-zorg-uit

Ervaring met 14 cliënten

Inmiddels hebben 14 cliënten de robot twee weken te logeren gehad. De evaluatie wijst uit dat de robot communicatieve en sociale vaardigheden van verstandelijk beperkten stimuleert. Ze leggen makkelijker contact met anderen, uiten hun gevoelens en geven eerder aan tegen welke problemen ze in het dagelijks leven aan lopen. Maar Phi doet veel meer. Het wordt voor cliënten ook een maatje. Ze vertellen de robot dingen die ze niet snel aan hun begeleider vertellen en ervaren meer gelijkwaardigheid.’’

Ontlasten mantelzorgers en begeleider

Daarnaast ontlast de robot ook begeleiders en familieleden. ,,Begeleiders hebben meer tijd voor échte gesprekken en merken dat cliënten ook opener naar hun toe worden. Het is niet realistisch dat de robot een begeleider helemaal vervangt, maar het kan deels een oplossing zijn voor personeelstekorten.’

Doorontwikkeling sociale robot

Philadelphia Zorg gaat verder met de ontwikkeling van sociale robots. Het aantal robots wordt uitgebreid en de software wordt verbeterd op diverse terreinen zoals gezichtsherkenning en spraaksnelheid.
En de client; De animo is groot. Er zijn al zeker 40 aanmeldingen voor een logeerpartij. En ook vanuit de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en het buitenland is veel belangstelling voor het project.

Bron : AD – robot-maakt-mensen-met-beperking-zelfstandiger-en-minder-eenzaam