Technologie kan veel hulp bieden aan gehandicapten, maar dat gebeurt volgens regeringspartijen VVD en D66 nog te weinig. VVD en D66 willen een innovatiefonds oprichten en daar extra in investeren. In deze kabinetsperiode moet er tien miljoen euro in dat fonds komen.

Het fonds is niet bedoeld om technologische ontwikkelingen direct te steunen

Ideeën en kennis bij elkaar brengen

Er zijn ideeën genoeg in de zorg. Maar weinig van die technieken worden in de praktijk gebruikt. “Er gebeuren hele mooie dingen maar het lukt nog niet goed om die snel beschikbaar te hebben voor mensen die er baat bij hebben“, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans.

Het fonds is bedoeld om ideeën en kennis bij elkaar brengen.

Om geld uit het fonds te krijgen, moeten zorgaanbieders met plannen komen ‘die de gehandicaptenzorg verder brengen’. De plannen moet ook concreet zijn en er moet duidelijk zijn ‘welk verschil de toepassing gaat maken in het leven van de cliënt en welke invloed deze toepassing heeft op het werk van de professional.

Bron : rtl nieuws – vvd-en-d66-willen-10-miljoen-voor-innovaties-gehandicaptenzorg

Note van de redactie

Ideeën genoeg, plannen blijkbaar niet. Waarom lukt het niet om technologische ontwikkelingen snel beschikbaar te krijgen.

  • Delen zorgorganisaties onvoldoende met elkaar waar ze succes boeken?
  • Is er onvoldoende kennis van de mogelijkheden bij bestuurders, innovatiemanagers en medewerkers?
  • Is de wetgeving te star als het gaat om inzet van technologie in de gezondheidszorg?
  • Zijn investeringsfondsen in het verleden niet teveel gericht op “handen aan het bed” i.p.v technologie
  • Is er juist niet geld nodig voor technologische doorontwikkeling om te komen tot bruikbare hulpmiddelen?

Wij ondersteunen het initiatief van beide partijen van harte. Echter plannen zijn nog geen realisatie. En dat is het volgens ons wel het doel van beide partijen.