Ruim driekwart van de zorgprofessionals wereldwijd onder de veertig heeft geen idee wat value based healthcare is of er slechts een basaal idee van. Dat blijkt uit de vijfde Future Health Index van Philips. Om een beeld te krijgen van de toekomst van de zorg, ondervroeg Philips een kleine 3.000 jonge verpleegkundigen, dokters en specialisten uit vijftien verschillende landen. Zij geven daarin massaal aan dat ze niet of nauwelijks weten wat value based healthcare is. Gemiddeld over alle onderzochte landen ligt dat percentage op 78 procent.

Kenniskloof

Nederland scoort iets beter met 70 procent. Wel is ook hier sprake van een kenniskloof tussen de opleiding en training die de jonge professionals hebben gehad en de werkpraktijk. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun opleiding hen onvoldoende voorbereid op alle administratieve taken die ze tegenkomen.

Overweldigd

Uit de Future Health Index blijkt verder dat veel jonge zorgverleners zich overweldigd voelen door de hoeveel data die op ze afkomt. Dit terwijl ze niet weten hoe die bijdraagt aan de zorg voor de patiënt. Internationaal geeft 35 procent dat aan en Nederland wijkt iets af, met 31 procent. Volgens Jan Kimpen, Chief Medical Officer bij Philips, is dit wel reden tot zorg. “We zijn met zijn allen heel goed in het genereren van data. Nu moeten we zorgen dat we er wat nuttigs mee doen en de data inzetten voor betere zorg.”

“Jonge zorgprofessionals hebben een haat-liefde-verhouding met de digitalisering van de zorg”, vervolgt Kimpen. “Enerzijds zien ze de potentie om de kwaliteit van de zorg en de ervaring van de patiënt te verbeteren en hun eigen werkdruk te verlagen. Maar anderzijds komt uit het onderzoek naar voren dat het vinden van relevante informatie waar ze ook echt wat mee kunnen, lastig is. Vaak worden de gegevens niet op de goede manier aangeboden.”

Stress en frustratie

Dat zorgt voor stress en frustratie, zo blijkt uit het onderzoek. Internationaal overweegt ruim één op de drie jonge zorgverleners om deze reden de zorg te verlaten. In Nederland ligt dat percentage lager (16 procent), waarschijnlijk doordat ze gemiddeld minder patiënten zien. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt die er nu al zijn, is het echter zaak juist de jonge dokters en verpleegkundigen aan boord te houden. Kimpen: “De oplossing is dat we zorgprofessionals moeten helpen de stress te verlagen. De digitale hulpmiddelen die we ontwikkelen moeten naadloos aansluiten bij het patiëntcontact.”

Bron: AcademieNieuwezorg