In samenwerking met Philips is het UMC Utrecht gestart met de implementatie van het continue monitoren van Covid patienten op de verpleegafdeling. Door gebruik te maken van een draadloze sensor, verwerkt in een slimme pleister, en een saturatiemeter worden essentiële waarden zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur en de bloedwaardes continue gecontroleerd. Dit levert meerdere voordelen op voor zowel de patiënt, de zorgverleners als het ziekenhuis.

Continue monitoring heel relevant bij Covid

“Het ziekteverloop bij corona is behoorlijk grillig. Bij de controles aan bed in het ziekenhuis lijkt het zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt, de saturatie, goed en is de patiënt niet benauwd. Kort daarna drukt de patiënt op de alarmbel, meet de verpleegkundige opnieuw en dan zien we dat de zuurstof opeens heel laag is.” Continue monitoring geeft ook aan patiënten een veilig gevoel nu ze zich in een geïsoleerde omgeving bevinden.

Minder fysiek bezoek noodzakelijk

Minder fysiek bezoek aan de patiënt noodzakelijk waardoor zorgpersoneel minder belast wordt, er minder besmettingsgevaar is en er minder materiaal wordt gebruikt

Inzet van anderen, studenten, ter ondersteuning

De sensor en saturatiemeter sturen de gegevens via de WiFi vervolgens naar een systeem van Philips, dat bestaat uit speciale dashboards. Die dashboards kunnen op afstand via de computer uitgelezen worden. De bloedwaardes van de coronapatiënt komen via de monitor elke minuut binnen in de speciaal hiervoor ingerichte monitoringkamer. Daar heeft een vrijwilligersteam van Utrechtse coassistenten en studenten technische geneeskunde toegang tot het digitale dashboard. Zij monitoren vierentwintig uur per dag de waarden van patiënten en geven verpleegkundigen een seintje als de patiënt verslechtert.

Toekomst ; Van ziekenhuis naar thuismonitoring?

Als de corona crisis voorbij is, wil het UMC in het verlengde hiervan samen met huisartsen onderzoeken of ook thuismonitoring van COVID-patiënten haalbaar is. Velen willen dolgraag naar huis, hun familie weer zien. Met thuismonitoring kan dat misschien sneller. We verwachten dat mensen thuis sneller opknappen in vergelijking tot de afgesloten ziekenhuiskamer en dat dit een bijkomend positief effect heeft op hun psychosociaal welbevinden.”

Bron : UMC Utrecht – via slimme pleister covid patient continu monitoren