Op woensdag 6 maart organiseert Studium Generale Universiteit Utrecht een (Engelstalige) lezing waarin hoogleraar filosoof en prof. dr. Mehdi Dastani (UU) zal spreken over menselijke gevoelens binnen kunstmatig intelligente technologie. Iedereen is van harte welkom, de lezing is gratis toegankelijk en reserveren is niet nodig.


Kan kunstmatige intelligentie leren hoopvol, vrolijk of twijfel te hebben?

Je kennis en overtuigingen bepalen vaak welke emoties je ervaart. Je zult je anders gedragen als je gelooft dat je voor je examens slaagt, dan als je weet dat je het niet kunt doen. In het eerste geval ben je hoopvol maar onzeker, in het laatste geval ben je zeker en verdrietig.
Emoties worden over het algemeen verondersteld een nuttige rol te spelen in de menselijke besluitvorming en gedrag. Hoe houd je hier rekening mee bij het ontwerpen van kunstmatige intelligentiesystemen?

Prof. Mehdi Dastani (UU) ontwikkelt computermodellen voor autonome systemen waarvan de beslissingen en gedragingen worden gedreven door normen, verantwoordelijkheden en emoties. Zullen computers ooit in staat zijn om zich verantwoordelijk en emotioneel te gedragen zoals mensen dat doen?

Praktische informatie:

  • Generale Universiteit Utrecht, Zaal: Aula
  • Zaal: Aula
  • Woensdag 6 maart
  • 20:00 – 21:30
  • Domplein 29 (Academiegebouw)

Bron : Universiteit Utrecht – A different state of mind