In de afgelopen twintig jaar zijn de operaties met een robot sterk verbeterd en worden robots breder ingezet. In eerste instantie werd robotchirurgie in het UMC Utrecht vooral ingezet bij slokdarm- en maagkanker. Nu wordt de robot voor meer verschillende operaties gebruikt, zoals bij schildklierkanker, levertumoren, blaastumoren en gynaecologische kanker. Ook voor hartchirurgie wordt de robot steeds vaker ingezet.

“Robotchirurgie is booming”, Jelle Ruurda hoogleraar robotchirurgie aan het UMC Utrecht verwacht een forse toename van het aantal operatie robots.

Minder complicaties

Een robot heeft onder andere een heel stabiel beeld, doordat de camera door een robotarm wordt vastgehouden. Het beeld wordt tien tot veertig keer vergroot, alles is dus duidelijker zichtbaar. Een voorbeeld van een nieuw hulpmiddel is de mogelijkheid om MRI-of CT-beelden die voor de operatie zijn gemaakt te integreren met live-beelden van de operatie. Deze beelden kunnen bijdragen aan de herkenning van anatomische structuren en het identificeren van wat verwijderd moet worden tijdens de operatie.
Ook worden eerste stappen gezet met het automatisch herkennen van bloedingen en patronen die leiden tot complicaties. Deze ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat in de komende jaren een grotere rol spelen bij robotchirurgie.

Meer robots

Jelle Ruurda verwacht dat er dit jaar 4 tot 5 aanbieders bij gaan komen. Hij verwacht dat er meer eenvoudige robots komen die heel goed zijn in één specifieke taak, voor oogchirurgie bijvoorbeeld of voor operaties in de gehoorgang. Dit zou er voor moeten zorgen dat de kosten voor een operatierobot behoorlijk gaan dalen.

Artsen opleiden

“De volgende stap is om chirurgen al eerder op te leiden in het opereren met een robot bij verschillende aandoeningen.” “Voor toekomstige chirurgen is een opleiding in de robotchirurgie onmisbaar, evenals voor operatieassistenten, verpleegkundigen en onderzoekers.” De komende jaren gaat kortom de chirurgierobot in al zijn verschijningsvormen een andere status krijgen, verwacht Jelle. “Nu wordt hij vaak nog als een te dure gimmick gezien, op termijn zal robotchirurgie erkend worden als basisvoorwaarde om een operatie goed te kunnen doen.”

Bron : Zorgkrant.nl – aantal-robots-zal-in-de-toekomst-snel-toenemen