Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken, een voorbeeld. Zorg op afstand, via een telepresence bril

Multidisciplinaire wondzorg

Afgelopen vrijdag heb ik via de Smart Glasses contact gehad met de poli dermatologie. 1 van de dermatologieverpleegkundigen heeft met mij meegekeken naar een cliënt. Mw. was eerder bij hen onder behandeling geweest maar wilde nu niet meer naar het ziekenhuis toe voor beoordeling. We hebben haar benen bekeken en we hebben gelijk onderling een beleid kunnen afspreken. De dermatoloog heeft ook nog even meegekeken. Zij gaven beide aan dat het erg duidelijk beeld was en dat ze alles goed konden inschatten op deze manier. Het fijne was ook dat we gelijk vragen naar elkaar toe konden stellen. De verpleging was er ook bij aanwezig zodat we ook alle vragen direct konden beantwoorden. Wij gaan met de nieuwe behandeling aan de slag en over 2 weken staat er een vervolgconsult gepland via de Smart Glasses voor mw. Ik heb beloofd dat mw. zelf ook even door de bril mag kijken omdat zij erg benieuwd was wat wij daar nu door konden zien!!”

Leren van elkaar

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ bouwen we voort op succesvolle pilots bij de deelnemende organisaties. Daarnaast maken we gebruik van bewezen technologie uit andere sectoren. Dat doen we met een bewuste en snelle verbredingsstrategie. Zo vergroten we de kans op succes.

Zorgorganisaties in Friesland

Friesland is aangesloten bij Anders Werken in de Zorg. Acht Friese organisaties voor verpleeghuiszorg willen met aansluiting op dit programma, dat in West-Brabant succesvol is ontwikkeld op initiatief van tanteLouise uit Bergen op Zoom, in hoog tempo nieuwe technologieën inzetten die niet alleen de kwaliteit van de zorg vasthouden en zelfs verbeteren, maar die tegelijkertijd het werk in de zorg ondersteunen.

Bron : Anders werken in de zorg