Een nieuwe minuscule robot brengt het gericht afleveren van medicatie op specifieke locaties in het menselijk lichaam een stap dichterbij. De robot kan dankzij zijn ontwerp efficiënt door het menselijk lichaam bewegen.

Medicatie gericht afleveren

Medicatie wordt momenteel niet gericht afgeleverd, waardoor het door het menselijk lichaam moet reizen om zijn doel te bereiken. Deze werkwijze kent belangrijke nadelen. Zo bereikt medicatie niet alleen de bedoelde locatie, maar kan ook gezond weefsel aantasten.

Robots maken het mogelijk medicatie gerichter af te leveren.

Door medicatie met minuscule robots in het menselijk lichaam te vervoeren naar de gewenste locatie kan medicatie veel nauwkeuriger worden toegediend en dergelijke negatieve bijeffecten worden voorkomen.

Moeilijke omstandigheden voor robots

Het is echter niet eenvoudig een robot door het menselijk lichaam te laten bewegen, onder meer doordat de omstandigheden in het menselijk lichaam de tocht van de robot bemoeilijken. Zo krijgt de robot in het lichaam te maken met oppervlaktes die bedekt zijn met lichaamsvloeistoffen als bloed of slijm, waardoor de robot moeilijk grip kan krijgen. Daarnaast moet de robot door ruimtes reizen die gevuld zijn met dergelijke vloeistoffen en ook hier zich efficiënt weten voort te bewegen.

Meerpotige robot

Een onderzoeksteam onder leiding van de City University of Hong Kong (CityU) heeft een robot ontwikkeld die goed overweg kan met dergelijke omstandigheden en het gebruik van dergelijke robots daarmee dichterbij brengt. De robot is voorzien van honderden kleine poten van minder dan 1 mm lang, die de robot in staat stellen zich efficiënt voort te bewegen door het menselijk lichaam. De robot is in staat tijdens deze reis een lading te vervoeren die maar liefst honderd maal zwaarder is dan hijzelf, waarmee de robot wat betreft kracht vergelijkbaar is met een mier.

Voortbeweging

De robot is vervaardigd uit een silicone materiaal genaamd polydimethylsiloxaan. In dit materiaal hebben de onderzoekers magnetische deeltjes geïntegreerd, die het mogelijk maken de robot met behulp van een magneet vanaf buiten het lichaam aan te sturen en naar de gewenste locatie te leiden. De snelheid waarmee de robot zich voortbeweegt kan worden aangepast door de elektromagnetische frequentie te veranderen.

Veel overeenkomsten met Duitse robot

De robot van de CityU lijkt overigens veel op een robot die eerder dit jaar werd gepresenteerd door het Duitse Max Planck Institute for Intelligent Systems. Ook deze minuscule robot kan medicatie gericht in het menselijk lichaam afleveren. Net als de robot van CityU kan deze robot met behulp van een magneet worden aangestuurd dankzij magnetische deeltjes die in het lichaam van de robot zijn verwerkt. Er zijn meer overeenkomsten. Zo is de robot van het Duitse instituut eveneens in staat over ongelijk terrein en door lichaamsvloeistoffen te navigeren. Net als de robot van CityU is de robot van het Max Planck Institute in belangrijke mate geïnspireerd op de natuur.

Bron : maakindustrie.nl – robot-brengt-gericht-afleveren-van-medicatie-in-lichaam-dichterbij

Auteur : Wouter Hoeffnagel