In het UZ Brussel, is robot James geïntroduceerd om de zorg voor de kinderen te verbeteren. In België worden kinderen met diabetes type 1 na de diagnose meteen een week opgenomen om al die kennis tot zich te nemen. Maar in die week merkte Inge Gies, hoogleraar en kinderarts op de afdeling diabetologie, dat er wel héél veel op de kinderen afkomt.

Aanleren van nieuwe gewoonten

Het aanleren van nieuwe gewoonten gaat wel vaker minder goed dan de artsen zouden willen. Komen de kinderen na de opname op controle, dan blijken het rekenen en insuline spuiten vaak nog moeizaam te gaan, vertelt Gies. „Daarom zijn we gaan zoeken naar manieren om de educatie speelser en gemakkelijker te maken.”

Inzet robot

Zelfstandig rolt robot James door de gangen van het UZ Brussel, de plattegrond van de afdeling kent hij uit het hoofd. Kinderen springen op als James voorbijkomt.

De robot praat veel rustiger dan de zusters.”

Een sociale robot kan, in potentie, meerdere problemen tegelijk oplossen. Gies: „Een robot is er ’s avonds, als de gespecialiseerde verpleging naar huis is, maar papa en mama alle tijd hebben om nieuwe dingen te leren.” Een robot is geduldig, raakt anders dan de verpleging niet gefrustreerd als een kind iets na tien keer uitleggen nog niet snapt. En de robot is persoonlijker dan een tablet – James kan ‘aan’ springen als het tijd is om te eten.

Robot voor educatie

Na twee jaar testen, onderzoeken en programmeren heeft het UZ Brussel nu twee robots in gebruik. De grootste les: „Kinderen vinden de robot razend interessant, en dat helpt bij het onthouden van informatie.” Ook de verpleging is enthousiast, zegt Gies. „Ze merken dat ze meer tijd hebben zo’n hele consultatie rond te krijgen.” Er is méér tijd om de kinderen goed te ondervragen, omdat James een deel van de educatie op zich neemt. „En als de robot met de kindjes is, hebben zij weer de tijd dat gesprek te administreren.”

Bron : NRC – Robot James helpt jonge kinderen omgaan met hun diabetes