Bijna vijftig procent van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg. Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen.

Ook drie van de tien mensen van 70 jaar en ouder is positief over digitale huisartsenzorg. De veelgehoorde opvatting dat digitalisering enkel interessant wordt gevonden door jongeren wordt daarmee ontkracht.


Positief

Uit een peiling, uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar CZ, blijkt dat daar wel degelijk veel animo voor meer digitalisering van de huisartsenzorg

  • De mogelijkheid om 24 uur per dag via chat of beeldbellen advies van een huisarts te vragen wordt door 47% van de mensen als positief bestempeld
  • De helft van de ondervraagden geeft aan bepaalde, niet-ernstige klachten, best met een digitale huisarts te willen bespreken om de eigen huisarts ontlasten.
    één op de drie mensen het niet makkelijk vindt om een bezoek aan de huisarts in de dagelijkse beslommeringen in te passen. Digitale zorg kan hierbij een oplossing bieden, en vormt zo een goede aanvulling op de reguliere huisartsenzorg.
  • Mensen zijn vooral positief over de rol van een digitale huisarts als het gaat om het beoordelen of er actie nodig is bij klachten en als het gaat om doorverwijzingen.
  • Het monitoren van klachten op afstand scoort het laagst, al vindt nog steeds 32% van de ondervraagden dat de digitale huisarts ook die rol kan vervullen.

Huisartsen en zorgverzekeraars

In sommige regio’s is het echt steeds lastiger om een huisarts te vinden. Het oplossen van het huisartsentekort in Nederland wordt door veel mensen genoemd als een probleem waarvoor de digitale huisarts een oplossing kan zijn.

Huisartsen zouden volgens het merendeel van de mensen in eerste instantie aan zet zijn om de zorg meer digitaal te organiseren. Maar met 73% geeft een duidelijke meerderheid ook aan dat zorgverzekeraars hierin een rol kunnen spelen. En dat is belangrijk, want veel mensen erkennen de rol die een zorgverzekeraar heeft bij het beschikbaar houden van huisartsenzorg.

Bron : CZ – Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg