Branchevereniging ActiZ krijgt signalen dat de aanvraag van de subsidie ‘Stimuleringsregeling e-health thuis’ niet makkelijk is en heeft dat aan het ministerie gemeld. De belangrijkste knelpunten zijn:

 • Een minimaal project van 125.000
 • 50% bijdrage door de zorgaanbieders zelf
 • Onduidelijk wat wordt verstaan onder robotica
 • Ongewenste verhouding van de kostenposten. Van het budget is 20% voor technologie en 80% voor projectkosten*

Bron : Actiz – update-stimuleringsregeling-e-health-thuis

Subsidie voor E-health technologie

In januari 2019 maakte het ministerie van VWS bekend dat het kabinet de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stelt aan subsidies voor E-health technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het programma is gericht op:

 • Goede ondersteuning en zorg thuis
 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Geschikte woonsituatie

Stimuleringsregeling E-Health Thuis

E-health

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. ZonMW heeft een inspiratielijst opgesteld met daarop onder andere

 • Personenalarmering Een apparaat waarmee vanuit thuis en eventueel daarbuiten alarm geslagen kan worden in een noodsituatie.
 • Geofencing / tracking / dwaaldetectie: een apparaat met GPS functie, waarmee op afstand de drager van dit apparaat gevolgd kan worden.
 • Leefstijlmonitoring Sensoren en algoritmen registreren afwijkingen in dagelijkse activiteiten en genereren op basis hiervan een alarm.
 • Valsensoren: Sensoren die vallen detecteren en alarmen genereren
 • Beeldzorg Beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional, als opvoging van een alarm of als sociale functie.
 • Telemonitoring Op afstand registreren van fysiologische parameters of het beantwoorden van vragenlijsten door cliënt.
 • Wondzorg app App om wondzorg op afstand uit te voeren, te monitoren en af te stemmen.
 • Medicatie dispensing Medicijndispensers bieden automatisch op de juiste momenten een zakje pillen en tabletten aan in de goede samenstelling en dosering.
 • Electronische Toedieningsregistratie (eTDR) Door gebruik te maken van de Elektronische Toedien registratie module zijn er minder medicatiefouten.
 • Slimme sloten Oplossingen om sloten digitaal te bedienen. Communicatieplatforms • Tussen professionals en cliënt:
 • Online communicatieplatform voor betere afstemming van zorg en ondersteuning tussen cliënt, professionals en mantelzorgers. • Buurtplatforms: Online communicatieplatform die sociale contacten in de buurt bevorderen.
 • e-Mental Health: e-health toepassingen in de GGZ • Psycho-educatie. • Online behandel modules.
 • Sociale robotica Robotdieren of sociale zorgrobots zijn knuffeldieren die reageren op hun omgeving, bijvoorbeeld door geluid te maken of te bewegen.

Zie ZonMW – inspiratielijst-e-health

Note van de redactie

Van het budget is 20% voor technologie en 80% voor projectkosten*

Aanbieders zouden liever een hoger % aan de technologie willen kunnen besteden. Een logische vraag want E-health toepassingen staan niet op zichzelf en vragen bijna altijd om een ICT integratie met andere onderdelen van de organisatie.

Daarnaast ontvangen wij regelmatig van cliënten zelf de vraag of sociale robotica bijvoorbeeld vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Wanneer we kijken naar de inspiratie lijst is dit een lange lijst. Echter de invulling is verschillend per cliënt en de cliëntbehoefte. Een E-health budget per cliënt zonder projectkosten zou meer flexibiliteit en maatwerk mogelijkheden geven om de kwaliteit van leven in te vullen voor de cliënt. En dan kunnen ook kleinere of minder kapitaal krachtige zorgorganisaties hiervan gebruik maken.