Robot Care Systems, het bedrijf achter de Lea robot heeft helaas haar faillissement niet af kunnen wenden. Het bedrijf slaagde er niet in om een vervolgfinanciering voor de doorontwikkeling van het project Lea te realiseren.

RCS faillissement uitgesproken

Nadat wij eerder berichtten dat er zich geen investeerders hebben aangediend voor vervolgfinanciering van het project Lea, hebben de aandeelhouders en directie van Robot Care Systems besloten het faillissement aan te vragen. Op dinsdag 12 november heeft de rechtbank van Den Haag dit faillissement uitgesproken en is de afwikkeling van dit faillissement in handen van de curator.

Nederlandse uitvinding, hopelijk behouden

We spreken als management de hoop en wens uit dat de waarde van Lea en de intellectuele eigendommen voor de (Nederlandse) markt bewaard blijven. We zullen ons inspannen om de service op de Lea in de toekomst zeker te kunnen stellen. Zodra we daar meer informatie over kunnen geven, komen we daarop terug. Over de verdere afwikkelingen en vervolgstappen houden wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte.