Wat heeft de toekomst voor ons in petto? Wanneer kunnen we schoonmaakrobots verwachten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en gemeentehuizen. Hoe zien fabrikanten de relatie tussen schoonmaakrobot en schoonmaakmedewerker? 3 aanbieders aan het woord

Bron : Servicemanagement.nl – Schoonmaakrobot-fabrikanten-de-combinatie-mens-en-machine-is-essentieel

Nilfisk: “Een autonome reinigingsmachine kan niet zonder een gebruiker”

“We staan nu op het punt dat de grootste leveranciers van reinigingsmachines allemaal een robot hebben, of in elk geval bezig zijn met de ontwikkeling ervan. Bij Nilfisk noemen wij het trouwens een autonome reinigingsmachine of spreken we van Connected Autonomous Solutions. We zitten overduidelijk nog in de beginfase. Zowel leveranciers als afnemers zijn beiden nog een weg aan het zoeken naar de mate van inzetbaarheid, bruikbaarheid en acceptatie. De daadwerkelijke aantallen van robots of autonome reinigingsmachines die in het veld staan, zijn nog zeer laag. Dat zal enerzijds met de capaciteiten van de machines te maken hebben en anderzijds met de locaties en de bereidheid hierin te investeren.”

Wat heeft de toekomst voor ons in petto?

“Het zijn nu vooralsnog schrobzuigmachines die als robot in gebruik zijn. Wij verwachten dat in de loop der jaren de omzet in deze productgroep aanzienlijk zal toenemen en er zullen meerdere schrobzuigmachines in deze serie ontwikkeld worden. Ook ligt het voor de hand dat er in de toekomst autonome reinigingsmachines zullen komen

Hoe ziet u de relatie tussen schoonmaker en robot?

“De visie van Nilfisk is dat een autonome reinigingsmachine niet zonder een gebruiker kan. De Liberty SC50 van Nilfisk stelt de gebruiker in staat om zich te richten op taken waarbij de inzet van de menselijke factor de grootste toegevoegde waarde heeft. Kortom de Liberty SC50 functioneert als een assistent van de schoonmaakprofessional.” “Binnen Nilfisk voeren wij de Liberty SC50. Deze is al in diverse landen geïntroduceerd en is binnenkort ook in Nederland te zien. Deze schrobzuigmachine kan op drie manieren gebruikt worden: CopyCat, Fill-in en Manual. Bij ‘CopyCat’ herhaalt de machine de door de gebruiker geprogrammeerde route. Dit garandeert een constante en consistente reinigingskwaliteit en is goed geschikt voor smalle, nauwe ruimtes. Bij ‘Fill-in’ dient de gebruiker één keer langs de gehele buitenrand van het te reinigen oppervlak te rijden. De autonome reinigingsmachine bepaalt vervolgens zelf, met behulp van de ingebouwde sensoren, de meest efficiënte route. Ideaal voor grote open ruimtes zoals winkelcentra en sporthallen. Bij ‘Manual’ kan de autonome schrobzuigmachine ingezet worden als elke andere gewone schrobzuigmachine.”

Diversey: Waar staan we nu op het gebied van robotica in de schoonmaak?

“In 2016 heeft Diversey haar eerste schoonmaakrobot geïntroduceerd. Met drie jaar praktijkervaring hebben we de eerste fase van robotica achter ons gelaten. In deze periode zijn er technisch gezien al grote stappen gezet, wat heeft geleid tot de introductie van de tweede generatie robots eind 2017. De kinderschoenen zijn wij dus al wel ontgroeid. De ontwikkelingen gaan echter snel en in feite staan we nog aan het begin van een brede toepassing van robotica in de schoonmaakbranche. Veel prototypes zien we op beurzen verschijnen, maar voorlopig vooral op het gebied van vloerreiniging en nog niet gecertificeerd voor de praktijk. Reiniging van sanitair, keukens, hotelkamers, kantoortuinen en dergelijke is de komende jaren nog altijd mensenwerk.”

Wat heeft de toekomst voor ons in petto?

“In het algemeen wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op lange termijn onderschat. Tien of twintig jaar is met de snelheid van hedendaagse technologische ontwikkeling een erg lange termijn. Robots worden de komende jaren beter, sneller, nauwkeuriger, kunnen meer, worden 24/7 geconnecteerd, interacteren met mensen en zullen daarmee meer en meer geïntegreerd worden in het schoonmaakproces. Binnen Diversey integreren we de nieuwste technologieën in onze producten door middel van technologische innovaties uit andere industrieën, samenwerkingen met universiteiten en onze eigen R&D.”
Hoe ziet u de relatie tussen schoonmaker en robot?
verlening en human touch. En gebruik de kracht van de robot voor het repeterende, saaie, zware werk!”

De TASKI swingoBot 2000

“De TASKI swingoBot 2000 is een unieke zelfstandig functionerende schrobzuigmachine. De nieuwste technologieën zorgen ervoor dat de machine zelfstandig op diverse locaties kan schrobben. Geavanceerde sensoren en software monitoren de omgeving zodat de machine veilig zijn weg vindt, obstakels vermijdt en efficiënt de ruimte reinigt. Meer dan 700 robots werken wereldwijd op locaties bij klanten. In Nederland zijn er meer dan 25 robots die klanten ondersteunen bij innovatief vloerreiniging.”

Adlatus: “Schoonmaakrobots moeten net zo ‘gewoon’ worden als de wasmachine”

“De markt is verdeeld in twee groepen. Enerzijds degenen die dit direct oppakken en de mogelijkheden willen verkennen en anderzijds een afwachtende groep die eerst kijkt hoe het anderen vergaat. En dat terwijl de inzet van robots volgens ons uiteindelijk onafwendbaar is. De tragere volgers bouwen inmiddels een achterstand op in ervaring met de nieuwe schoonmaaktechnologie. Erg spijtig. Ook bij de fabrikanten, inmiddels zijn er zo’n dertig bezig met het ontwikkelen van een schoonmaakrobot, is eenzelfde tweedeling waarneembaar. Met aan de ene kant innovatieve ontwikkelaars die veel tijd, geld en energie steken in deze vernieuwende markt en hun nek uitsteken. En aan de andere kant de volgers, die later instappen of afhankelijk zijn van derden en zelf onvoldoende kennis hebben. Volgens ons is juist de eigen ervaring van essentieel belang om tot nieuwe innovaties te komen.”

Wat heeft de toekomst voor ons in petto?

“De behoefte aan robots zal elk jaar groeien, mede vanwege het grote tekort aan schoonmakers. Robots besparen immers veel arbeidstijd. We verwachten dat over vijf jaar 25% van alle verkochte schrobzuigmachines robots zullen zijn. Ook denken we dat er meer specifieke reinigingsrobots worden geïntroduceerd, zoals stof-wis-robots en service-robots die meerdere taken uit kunnen voeren. Ook op het gebied van transport van bijvoorbeeld afval of wasgoed. De robots worden steeds slimmer, onder andere door kunstmatige intelligentie. Verder verwachten we een splitsing in robotica voor openbare plaatsen, zoals ziekenhuizen en stations, waar hoge veiligheidseisen zijn, en plaatsen als magazijnen of productielocaties. En als laatste voorspellen we een operator die meerdere robots tegelijkertijd, een vloot, bedient, zodat diegene de controle heeft en proactief kan inspelen op locaties als luchthavens en ziekenhuizen.”

Hoe ziet u de relatie tussen schoonmaker en robot?

“Dit vinden wij een heel belangrijk onderwerp, vooral met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe generatie robots. Schoonmaakrobots moeten net zo ‘gewoon’ worden als de wasmachine die iedereen thuis heeft staan. Nu zijn er nog mensen die proberen robots te vermijden en er het liefst met een grote bocht omheen lopen. Maar de robots moeten intuïtief gebruikt worden, alsof het autonome medewerkers zijn en ze moeten worden geaccepteerd als een welkome oplossing. Adlatus heeft een mensgericht systeem ontwikkelt, Teams 2020, dat de samenwerking tussen mens en robot ondersteunt. Dit softwaresysteem heeft tijdens de Duitse schoonmaakvakbeurs CMS de Purus Innovation Award gewonnen. In de nabije toekomst zal de robot steeds meer worden gezien als een echte collega