Wearables, embeddables en ingestibles zijn hippe termen voor nieuwe technieken waarmee het lichaam kan worden gemonitord en worden behandeld. Een smartwatch biedt als wearable informatie over bijvoorbeeld de bloeddruk en met nanotechnologie kan in de toekomst een gezondheidsapparaatje worden geïnjecteerd in de bloedbaan.

Maar er worden met name grote stappen gemaakt op het gebied van slimme pillen, oftewel ingestibles.

Ingestibles

Binnenkort zijn het de slimme pillen in ons lichaam die ons intensief zullen controleren en behandelen. In de VS zijn deze zogenaamde ingestibles reeds goedgekeurd door het agentschap op het gebied van gezondheid (FDA). Zo worden kankerpatiënten gemonitord aan de hand van pillen die in verbinding staan met een app. De pil bevat een hele kleine sensor ter grootte van een zandkorrel. Deze sensor verstuurd een signaal wanneer de pil in de maag is verdwenen. Er wordt ook een waarschuwing gestuurd naar de arts wanneer de pil te laat of helemaal niet is ingeslikt. Zo kan de arts de patiënt monitoren in de thuissituatie. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat daarmee miljarden dollars worden bespaard, omdat er bijvoorbeeld minder medicijnen onnodig worden weggegooid en mogelijke complicaties door verkeerd medicijngebruik worden beperkt.

Diagnosticeren

Er worden op dit moment capsules ontwikkeld die vanuit de maag het lichaam een maand lang controleren, bijvoorbeeld op het gebied van ademhaling, hartslag, maaginhoud en lichaamstemperatuur. In speciaal ontworpen compartimenten van het apparaatje kunnen medicijnen worden opgeslagen, die aan de hand van een bluetoothverbinding afzonderlijk kunnen worden toegediend aan het lichaam. Na een maand breekt de capsule in kleine stukjes en kan het worden verteerd door het lichaam. De slimme pillen bieden dus veel mogelijkheden. Aandoeningen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord en patiënten worden thuis in de gaten gehouden.

Behandeling in het lichaam

Ook bieden ingestibles de mogelijkheid om medicijnen nog gerichter toe te dienen bij bestaande aandoeningen. Zo is het voor veel mensen met diabetes een vervelend, maar noodzakelijk proces om dagelijks insuline te spuiten. Een pil die insuline bevat wordt namelijk afgebroken door het lichaam. Inmiddels zijn capsules ontwikkeld die bij inname afdalen naar de darmen, zichzelf opblazen en vervolgens de darmwand injecteren met insuline. Ook vindt er veel onderzoek plaats naar het injecteren van nanotechnologie in het lichaam van diabetespatiënten. Daarmee moet het mogelijk worden om de bloedsuikerspiegel continu te controleren op afwijkende glucosewaarden.

Commercieel belang

Maar is het gewenst om sensoren en apparaten voor lange tijd in ons lichaam achter te laten? Op dit moment kunnen commerciële bedrijven ons dag en nacht in de gaten houden via onze smartphone. Apps hebben toegang tot onze locatie, contacten, microfoon, email etc. Maar een smartphone kun je wegleggen, een sensor in het lichaam niet. Voor bedrijven is het heel interessant om te weten waar je fysieke sterktes en zwaktes liggen. Er wordt door grote bedrijven als Apple, Amazon en Google veel geïnvesteerd in digitale hulpmiddelen. De medische informatie van consumenten is het nieuwe goud. Deze informatie kan worden verkocht aan adverteerders of zorgaanbieders. Het in een vroeg stadium detecteren van aandoeningen is gewenst, maar we dienen ook de commerciële interesse in ogenschouw nemen.

Slimme voeding

Ik zie het al voor me. De ingestible controleert de lichaamswaarden en verstuurt deze gegevens naar een app. Stel dat er een magnesiumtekort wordt geconstateerd, dan kan de app vervolgens suggesties geven voor bepaalde voedingsmiddelen, die dit tekort wegnemen. Vervolgens wordt een online boodschappenlijst opgesteld met magnesiumrijke voeding, die via een online supermarkt wordt besteld en bezorgd. Daarmee wordt persoonlijke zorg geboden en biedt het tevens een interessant verdienmodel voor bedrijven. Het is nog allemaal toekomstmuziek, maar zolang dit geen gevolgen heeft voor onze privacy, dan ben ik voorstander.