Type-1 diabetes bij kinderen vraagt om een gedisciplineerde zelfstandige behandeling om een balans te handhaven tussen voedselinname en activiteiten, en om vervolgschade op latere leeftijd zoveel mogelijk te beperken. Robots kunnen kinderen motiveren om meer te leren over suikerziekte, en hoe ermee om te gaan.

Doktor en robot ondersteuning

In een ideale wereld stelt de dokter in overleg met het kind doelen. Later, terwijl het kind met de robot een quiz speelt over diabetes, overlegt de arts met de ouders. Thuis, op de computer, speelt een (geanimeerde) robot (avatar) kennisspelletjes en houdt de scores bij. Zo kunnen ouders op de hoogte blijven van de doelstellingen, activiteiten en bloedsuikerniveaus van hun kind. De robot kan bijvoorbeeld uitleggen hoe een kind kan voorkomen in een hypo (hypoglykemie; een laag bloedglucosegehalte) te raken.

Sociale robots kunnen kinderen leren beter om te gaan met diabetes. Maar het blijft lastig om ambities en mogelijkheden op elkaar af te stemmen, zegt dr. Rosemarijn Looije. Een robot met armen en benen is aantrekkelijker dan een tablet, maar de verschijningsvorm wekt ook valse verwachtingen.

Wat kunnen sociale robots wel betekenen in de begeleiding van (jonge) patiënten?

• Kennis testen (in de vorm van een spel of quiz)
• Het gebruik van een dagboek stimuleren en therapietrouw verbeteren
• Terugkoppeling geven op gestelde doelen.

Een analyse waarbij de robot is ingezet in spelvorm heeft geleid tot een indrukwekkende kaart waarin verbanden gelegd worden tussen het effect op de patiënt (zoals competentie, vertrouwen, plezier) en de betrokken methoden en instrumenten.
Op een meer anekdotisch niveau heeft Looije gezien dat interactie met de robot het voor kinderen makkelijker maakt om over hun ziekte te praten. Eindelijk levert de ziekte hen iets bijzonders en leuks op, en iets om naar uit te kijken: spelen met de robot.

Lees meer over het proefschrift van Rosemarijn Looije – TU Delft