Artificial Intelligence (AI) maakt steeds geavanceerdere en efficiëntere ondersteuning mogelijk voor artsen en andere medische professionals, waardoor taken sneller en tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd. Het potentieel van AI in de gezondheidszorg is enorm, aangezien het probleemoplossende technieken kan toepassen die mensen niet kunnen. Hoewel het al veel wordt gebruikt voor analyses in sportweddenschappen, wordt verwacht dat AI ook steeds meer wordt toegepast in de zorg, met zowel voor- als nadelen.

De Nationale Zorggids heeft enkele voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Voordelen:

  • Snellere en nauwkeurigere analyse van medische gegevens, wat leidt tot snellere diagnoses en effectievere uitvoering van taken door medische professionals.
  • Lagere zorgkosten door het verlichten van administratieve taken, het verminderen van medische fouten en het versnellen van taken.
  • Verbetering van patiëntenzorg door verkorting van onderzoekstijd, beter gebruik van middelen en vermindering van fouten. Integratie van medische AI in workflows biedt waardevolle context voor artsen bij belangrijke behandelbeslissingen.

Nadelen:

  • Mogelijke werkloosheid door automatisering, waarbij veel administratieve rollen overbodig kunnen worden.
  • Complicaties bij training, zowel voor medische professionals als voor AI-tools die gecureerde data nodig hebben om goed te functioneren.
  • Verhoogd veiligheidsrisico door kwetsbaarheid van AI-systemen voor cyberaanvallen, wat grote investeringen vereist om patiëntgegevens vertrouwelijk te houden en cybercriminelen op afstand te houden.