Het was het hoogtepunt van vijf maanden hard werken voor de 48 getalenteerde TU Delftse studenten die de robotica minor hebben gevolgd. Tijdens de Minor Robotica Demodag op 24 januari moesten deze jonge robotici de theorie in de praktijk brengen en hun robot prototypes demonstreren.

De Minor Robotica  Demodag is het jaarlijkse hoogtepunt van de minor Robotica, een educatief programma waarin studententeams uit verschillende disciplines vijf maanden lang aan een robot werken, met alle uitdagingen van dien. Dit jaar werkten acht verschillende teams in opdracht van een klant aan een robot. In veel gevallen moesten de robots een concreet probleem oplossen. Team 5 Simpulse heeft gewerkt aan een oplossing voor echocardiogrammen.

BedBasedEcho – Autonomous quick-look echoes

De BedBasedEcho is een geautomatiseerd systeem dat echocardiogrammen kan maken, of een operator kan assisteren in het proces.

Echografieën spelen momenteel een belangrijke rol in de medische wereld. Artsen evalueren de toestand van het hart met behulp van passieve gegevens zoals de bloeddruk en de elektronische signalen van het hart. Voor een nauwkeuriger en betrouwbaarder evaluatie van de toestand van het hart willen cardiologen graag rechtstreeks vanuit het hart realtime gegevens verkrijgen. Echocardiogrammen kunnen de gewenste gegevens leveren, maar met de huidige technieken is het verkrijgen van een echocardiogram zeer arbeidsintensief en complex. De patiënt moet in ongemakkelijke en wisselende posities liggen, terwijl de sonograaf met de echosonde over de patiënt heen moet reiken. Automatisering kan de complexiteit bij het verkrijgen van het echocardiogram enigszins verlichten. Automatisering zou dus meer patiënten in staat stellen om een echocardiogram te krijgen, wat zou kunnen leiden tot eerdere diagnoses van mogelijke hartaandoeningen.

Geautomatiseerde cardiale echotechnologie zou ook kunnen worden toegepast in derdewereldlanden, waar een tekort is aan gekwalificeerde artsen.

Op robotvalley.com staat een impressie van alle oplossingen die door de studenten zijn bedacht.