Bristol Robotics Lab, het grootste onderzoeksinstituut op het gebied van robotica in het Verenigd Koninkrijk, is gestart met een experiment waarbij robots worden ingezet in een reële woonomgeving. Daarvoor is een speciale flat gebouwd met overal sensoren, waar ook een echte robots rondrijden. De bedoeling is dat de aangepaste woning en de robots samen kunnen werken met zorgverleners op afstand.

Sensoren

De sensoren sturen continue gegevens naar een smart home controller hub, een lokale cloud server. Algoritmes analyseren de data van de sensoren die geplaatst zijn in/op de koelkast, fornuis, kast of waterkoker. Hiermee kan worden geconstateerd op er sprake is van een afwijkend patroon. Bijvoorbeeld of een persoon een tijd lang niks heeft gegeten (koelkast) of dat een persoon zijn medicijnen niet op tijd heeft genomen (kast, lade).

Robots

Wanneer er sprake is van afwijkende gegevens kan de home-robot worden ingezet om de persoon te herinneren en te activeren om alsnog de noodzakelijk medicijnen in te nemen.

Telepresence robot

De onderzoeker hebben het huis ook voorzien van een telepresence-robot, Double, die bewaking op afstand mogelijk maakt. Wanneer er sprake is van afwijkende of geen activiteit wordt er een waarschuwing gestuurd naar de zorgverlener. Deze kunnen in eerste instantie proberen contact op te nemen via de gebruikelijke kanalen, zoals telefoon of sms.

Als er geen reactie van de persoon volgt dan kan de verzorger de telepresence robot activeren en te zien of er een probleem is. Als er sprake is van een val of hartaanval kan passende noodhulp onmiddellijk worden ingezet. Clienten kunnen worden gerustgesteld door de zorgverlener op afstand, terwijl er hulp komt. Deze snelle controle kan er tevens voor zorgen dat inzet van dure hulpdiensten voorkomen wordt wanneer er sprake is van “vals alarm”.

Het experiment is bedoel om pragmatische oplossingen te ontwikkelen die sneller in gebruik kunnen worden genomen door bedrijven en clienten.

Bron : University of West England – New Anchor Robotics facility opens to develop robots that help elderly to live independently