Slimme meetapparatuur voor je gezondheid

Slimme apparatuur om zelf relevante gezondheidswaarde te meten. Interessant voor preventie en revalidatie. Belangrijk is dat je als gebruiker inzicht krijgt in de uitkomsten.

Anders werken in de zorg

Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken, een voorbeeld. Zorg op afstand, via een telepresence bril