BELANGRIJKSTE CONCLUSIES De belofte van zorgrobotica om een oplossing te bieden voor het personeelstekort in de zorg, wordt nog niet geheel waargemaakt. Redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is om te investeren in het leren omgaan met zorgrobots.

Onderzoek studenten van de TU/e Eindhoven naar de stand van zorgrobotica

Tijdens het onderzoek zijn verschillende organisaties via een interview gevraagd naar ervaringen, ontwikkelingen en hun kijk op de toekomst De vragen die ze willen beantwoorden in dit rapport zijn:

  • Wat zijn de ontwikkelingen in de zorgrobotica van de afgelopen twee jaar in Nederland
  • Welke trends zien wij in het aanbod van zorgrobotica?
  • Welke trends onderscheiden we in de praktijk, in het toepassen van robotica in de zorg? Hoe hangen deze trends samen met andere trends binnen de zorg?

Effectieve toepassingen zorgrobotica

Waar robots worden ingezet in de ouderenzorg blijkt dat ze heel effectief kunnen zijn. In het onderzoek zijn we veel effectieve toepassingen tegengekomen bij de zorg aan dementerenden. Het gaat om de volgende situaties:

  • in het bestrijden van apathie;
  • om instructies effectief over te brengen: soms nemen dementerenden bijvoorbeeld niet iets aan van een fysiotherapeut, maar wel van een robot,
  • om te stimuleren contact te leggen met andere cliënten om iets te gaan ondernemen, waar de gebruiker zelf nog niet aan heeft gedacht

Personeel, Kennis, vaardigheid en tijd

Zorgpersoneel wordt zich langzamerhand meer bewust van het bestaan van zorgrobotica, maar hebben over het algemeen weinig kennis van zorgrobotica. Hierdoor zijn zorgverleners zich soms niet bewust van situaties waarin zij zorgrobotica succesvol in zouden kunnen zetten. Het onderwerp komt ook nog niet veel aan bod in de opleidingen. Ook wordt er bij een zorginstelling vaak één persoon aangesteld voor de inzet van een technologie, deze persoon volgt ook alle trainingen. Hierdoor heeft de rest geen kennis van de technologie en is het succes van een technologie afhankelijk van één persoon. Dit kan het proces vertragen van het implementeren van een technologie.

Snel te hoge verwachtingen

Zorgverleners hebben snel te hoge verwachtingen van een robot. Wanneer zorgverleners bijvoorbeeld zien dat de robot een arm heeft, wordt er verwacht dat het daar van alles mee kan, terwijl de mogelijkheden in werkelijkheid nog beperkt zijn. De verwachtingen en bezwaren van zorgverleners worden vaak bijgesteld wanneer zij kennis maken met toepassingen van zorgrobotica.

Personeelstekort in de zorg

In de zorg is er momenteel een groot personeelstekort, waardoor de medewerkers taken moeten laten liggen. Nu is het vaak het geval dat het inzetten van zorgrobotica blijft liggen. Zora zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om cliënten even bezig te houden, terwijl de zorgverlener ondertussen eten kan rondbrengen. Echter, het besef is er nog niet genoeg. Er is vooral het beeld dat het inzetten van robotica veel tijd kost en daarom krijgt het nog geen prioriteit.

Over de afzender

Antoon van Luxemburg is werkzaam bij M&I Partners en spreker bij de Robot Academy. U kunt het hele rapport hier downloaden.