De Veebot is een robot die simpelweg bloed prikt. De automatisatie van bloedprikken is voordelig voor zowel patiënt als gezondheidsmedewerker, aangezien de Veebot veel accurater dan een mens is. Als een mens bloed prikt, is er een kans dat er in de verkeerde ader wordt geprikt, met al diens gevolgen. Daarvan zijn ongeveer 170.000 gevallen per jaar. Bovendien zijn er meer dan 2000 gezondheidsmedewerkers die een infectie oplopen door contact met het bloed van patiënten.

Werking Veebot

De Veebot voorkomt infecties voor gezondheidsmedewerkers en is accurater, omdat de Veebot infrarood gebruikt voor de lokalisatie van de goede ader en vervolgens ultrasound toepast om te controleren of de ader genoeg bloed bevat. Dit proces duurt ongeveer 1 minuut. Aangezien er per jaar duizenden vaccinaties en bloeddonaties plaatsvinden, is deze automatisering ook rendabel.

Realisatie

Op dit moment is echter de accuraatheid van de Veebot nog gelijk aan dat van een gezondheidsmedewerker, namelijk 83 %. Maar onderzoekers zijn nu bezig met het optimaliseren van de robot, om het slagingspercentage naar 100 % te krijgen, zodat de Veebot ook werkelijk zal worden ingezet.

Bron: Veebot, Huffingtonpost