Kan Tessa de mantelzorger ondersteunen? En wat vinden mensen eigenlijk van zo’n robot in huis? Met deze en andere vragen gingen onderzoekers van hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Viaa en NHL Stenden Hogeschool aan de slag. De resultaten hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Een stem in huis’ dat vandaag, op Wereld Alzheimer Dag, werd gepresenteerd op Windesheim.

Structuur bieden en activeren

Uit het onderzoek blijkt dat Tessa van betekenis kán zijn voor thuiswonende mensen met dementie. Tessa kan een persoon met dementie structuur bieden en activeren, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Ze doet dat door het uitspreken van een boodschap die van tevoren is ingevoerd door de mantelzorger. Bijvoorbeeld: “Het is drie uur. Goedemiddag mevrouw Nijboer, heeft u zin in een kopje thee?”

Daarnaast kan Tessa een heus ‘maatje’ worden voor de persoon met dementie, al was het maar omdat haar stem de stilte in huis doorbreekt. Bovendien kan ze muziek afspelen.

Doorontwikkeling Tessa nodig

Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat Tessa nog wezenlijke beperkingen kent, waardoor het op voorhand niet duidelijk is of haar inzet de verwachtingen kan waarmaken. Twee fundamentele beperkingen springen hierbij in het oog: Tessa is niet interactief en ze heeft geen omgevingsbewustzijn. Het inzetten van Tessa is in de praktijk daarom vaak een zoektocht die om tijd en aandacht vraagt, niet voorspelbaar verloopt en niet altijd succesvol is.

Bron : Windesheim – sociale-robot-tessa-is-stem-in-huis-voor-mensen-met-dementie