In de komende jaren zal door de versnelde vergrijzing het aantal mantelzorgers halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek.

Nu zijn er nog vijftien potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser, maar in 2040 zijn dat er nog maar zes.

Profiel mantelzorger

De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen of iemand in hun omgeving met een beperking zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen.

Regio

Vooral in regio’s die sterk vergrijzen zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kan dat tot problemen leiden. De onderzoekers vrezen dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder toe zal nemen, waar zij nu al vaak zwaar worden belast door zorgtaken.

Bron : Nos- aantal-mantelzorgers-halveert-door-vergrijzing

Eerder werd al duidelijk dat zorginstellingen eveneens kampen met een enorm personeelstekort. Dit jaar moeten tussen de 120.000 en 130.000 vacatures worden opgevuld, zo maakt het UWV vandaag bekend. En dat terwijl er al nauwelijks gekwalificeerd personeel te vinden is. (bron trouw).

Op zoek naar alternatieven

De druk om alternatieven te ontwikkelen op de zorg zoals we deze nu kennen, neemt hand over hand toe. Een alternatief is om het zij-instromers makkelijker te maken om in te stromen, anderzijds kan ook nadrukkelijk gewerkt worden aan de implementatie van moderne technologie om de zelfredzaamheid te vergroten en de zorgverlening efficiënter in te regelen. De persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) en betere integratie naar het EPD zijn in ontwikkeling. Gebruik (en vergoeding) van technologie voor (ver)zorg(ing) eveneens.