Apps in combinatie met een mobiel of smartwatch zijn sterk in opkomst. Tijdens onze workshops komen er regelmatig toepassingen ter sprake die zorgverleners graag met een robot oplossen maar waarbij dit nog niet mogelijk is en een andere technologie toepassing heel goed kan helpen.

Medicijn gebruik

Regelmatig komt de vraag om ondersteuning bij het innemen van medicijnen en dan bij voorkeur ook nog de controle dat deze medicijnen worden ingenomen. Een “desktorobot” die hierbij kan helpen is Pillo. Echter Pillo is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar in de Nederlandse taal.

Handige apps

Handige apps in combinatie met meldingen op je mobiel of smartwatch die hier al wel bij kunnen helpen zijn:

  • Pill Reminder and Medication Tracker by Medisafe
  • Medapp – medicatieherrinering
  • Pil – herinnering

Organisatie mantelzorg

Een tweede veel voorkomende vraag is ondersteuning aan de mantelzorgers. Dit is tijdrovend en er zijn vaak veel mensen bij betrokken. Hoe zorg je dat de agenda van moeder of vader bij is en voor iedereen toegankelijk.

Fello

Een overzichtelijke en eenvoudig te bedienen app in deze is Fello. Een overzichtelijk agenda, makkelijk een afspraak (of herhaalafspraak) toevoegen en een chatfunctie voor de noodzakelijk updates.