Mensen met hartfalen thuis ondersteunen. Dat is de inzet van chatbot Molly waar het Maastricht University Medical Centre mee is gestart.

Virtuele verpleegkundige

Molly is een Virtuele verpleegkundige waarmee patiënten zichzelf kunnen controleren op symptomen van hartfalen. Zo begeleidt de digitale assistent cliënten bij het meten van het gewicht en het opnemen van de bloeddruk.

Digitale assistent

Steeds meer ziekenhuizen bieden nazorg thuis met hulp van techniek. Met name telemonitoring, werkt hierbij zeer effectief. Het verkort de periode in het ziekenhuis en zorgt voor lagere kosten. Daarnaast zijn patiënten positief, omdat zij minder vaak heen en weer hoeven naar het ziekenhuis. Gebruik en acceptatie door met name ouderen gebruikers vraagt nog wel wat aandacht.

De dertig hartpatiënten die de afgelopen jaren regelmatig contact hadden met de oerversie (Molly 1.0.) waren volgens de cardioloog overwegend enthousiast. Op een paar ouderen na, die worstelden met de internetverbinding. Niemand had echter een persoonlijke band met hun virtuele medicus.,,Maar nu heb ik ook weinig tijd voor een écht gesprek. Soms heb ik maar tien minuten per patiënt. Als Molly straks taken overneemt, heb ik meer ruimte voor persoonlijke of ingewikkelde vragen.’’

Molly

Molly is ontwikkeld door het Amerikaans bedrijf sensely en biedt op dit moment modules voor hartfalen en COPD. De Nos heeft hier in haar uitzending van 6 mei 2018 aandacht aan gegeven.

Chatbot Molly 2.0.

Maar Molly 2.0. moet beter en slimmer worden. Het Maastricht UMC+ en een aantal internationale partners krijgen ruim 4,5 miljoen euro aan Europese subsidie om haar verder te ontwikkelen. Molly moet straks zelfstandig beslissingen nemen, waardoor het aantal ziekenhuisbezoeken afneemt en de hoge zorgkosten worden teruggedrongen.

Hartfalen

In eerste instantie richt de robot zich op patiënten met hartfalen, een verlies van pompkracht. Over die hartaandoening weet de huidige Molly nu al veel. In de toekomst moet ze klachten als kortademigheid en dikke voeten herkennen en bijvoorbeeld plasmedicatie voorschrijven. ,,Die klachten kunnen tekenen zijn dat de bloedcirculatie van de hartpatiënt niet goed is en hij of zij vocht vasthoudt’’, legt de hoogleraar uit. Meestal hebben patiënten met hartfalen ook andere (ouderdoms-)ziektes als diabetes, een hoge bloeddruk of een longaandoening. De virtuele verpleegkundige moet ook nieuwe ziekten herkennen, weten welke medicatie beslist niet samen kan en moet zelfstandig een bloedtest kunnen aanvragen.

Doorontwikkeling

Juridisch en ethisch zijn er nog grote vraagtekens bij Molly 2.0. Luistert ze wel goed? Is ze net zo slim als de dokter? En wie is er verantwoordelijk wanneer er toch iets misgaat? Denk aan een fatale val, omdat Molly niet doorheeft dat de bloeddruk van de patiënt gevaarlijk laag is. ,,We zullen in een grote studie uitgebreid moeten bewijzen dat Molly veilig is. In geval van twijfel zal ze altijd zeggen: neem contact op met uw specialist.’’ De slimmere versie wordt waarschijnlijk pas over twee jaar getest.

Virtuele zorgverleners onmisbaar

Volgens Brunner-La Rocca zijn virtuele zorgverleners in de toekomst onmisbaar. ,,Door de vergrijzing komen er steeds meer patiënten bij. Bovendien is de ontwikkeling van nieuwe behandelingen kostbaar. Om de zorg betaalbaar te houden, zijn dit soort vindingen noodzakelijk.’’

Bron : AD – nieuwe-robot-molly-is-een-halve-arts