Mensen met hartfalen thuis ondersteunen. Dat is de inzet van chatbot Molly waar het Maastricht University Medical Centre mee is gestart.

Virtuele verpleegkundige

Molly is een Virtuele verpleegkundige waarmee patiënten zichzelf kunnen controleren op symptomen van hartfalen. Zo begeleidt de digitale assistent cliënten bij het meten van het gewicht en het opnemen van de bloeddruk.

Digitale assistent

Steeds meer ziekenhuizen bieden nazorg thuis met hulp van techniek. Met name telemonitoring, werkt hierbij zeer effectief. Het verkort de periode in het ziekenhuis en zorgt voor lagere kosten. Daarnaast zijn patiënten positief, omdat zij minder vaak heen en weer hoeven naar het ziekenhuis. Gebruik en acceptatie door met name ouderen gebruikers vraagt nog wel wat aandacht.

Molly

Molly is ontwikkeld door het Amerikaans bedrijf sensely en biedt op dit moment modules voor hartfalen en COPD. De Nos heeft hier in haar uitzending van 6 mei 2018 aandacht aan gegeven.