Zorgverleners en familie willen graag zicht hebben op kwetsbare zelfstandige wonende (ouderen) met een aandoening. Bijvoorbeeld in een eerste fase van dementie (ouderen monitoring). Voor de persoon in kwestie kan dit een geruststelling zijn en een gevoel van veiligheid geven maar er is meestal niet de behoefte om constant begluurd te worden.

Lifestyle monitoring is niet nieuw, maar wel dat hiervoor een vergoeding wordt betaald door een verzekeraar

Relevante informatie

Slaapt moeder wel, Zorgt vader goed voor zichzelf. Relevant vragen als je ouders of kinderen kwetsbaarder worden. Verzekeraar CZ gaat investeren in de implementatie van deze technologie om het zo mogelijk te maken voor ouderen en andere kwetsbare groepen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De zorgverzekeraar wil zo in 2018 bijdragen aan de uitrol van 3.000 leefstijlmonitoring-systemen, waaronder die van Sensara.

Wat meten en waarom

In het voorbeeld van Sensara wordt gebruik gemaakt van 5 tot 8 sensoren die de dagelijkse levensstijl monitoren waarbij zo min mogelijk inbreuk op de privacy wordt gedaan. Het gaat hier o.a. om:

  • Toiletbezoek
  • Gebruik van de koelkast
  • Slaappatroon
  • Dag-nacht ritme
  • Loopsnelheid
  • Naar binnen en buiten gaan
  • Keukenactiviteiten

De software van Sensara kijkt naar alle ontvangen signalen nu en uit het verleden en signaleert of bepaalde profielen voorkomen. Sensara gebruikt door VU Academisch Ziekenhuis gecertificeerde profielen.

Gedrag leren kennen

Wanneer het Sensara systeem wordt geïnstalleerd heeft het 2 weken nodig om het gedrag van de persoon in kaart te brengen. Vanaf at moment kunnen relevante afwijking worden gesignaleerd.

Bij het in gebruik nemen bepaalt de gebruiker samen met de zorgverlener of de familie wie toegang heeft tot welke dat

Vergoeding techniek vanuit de zorgverzekering

CZ groep vindt het belangrijk dat een zorgaanbieder bij het verlenen van zorg altijd de zelfredzaamheid van de patient als uitgangspunt neemt. Die zelfredzaamheid wordt versterkt door de mogelijkheden van zelfregie te vergroten met bijvoorbeeld (effectieve) ICT en/of domotica, en door de sociale contacten te bevorderen. Lees het visie document.

Willen we de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit houden, dan moet er sprake zijn van zorg op maat, zorg dichtbij en zorg in samenhang, afhankelijk van de specifieke zorgbehoefte en ondersteunt worden door techniek.

CZ geeft een goed voorbeeld door eindelijk de inzet van technologie te vergoeden. Dit was jarenlang een gespreksonderwerp en weerhield zorgverleners ervan om daadwerkelijk stappen te maken met de implementatie ervan. 

Bron : ICT & health – CZ-investeert-in-uitrol-leefstijl-monitoring-systemen