Wetenschappers, ingenieurs en zorgprofessionals werken sinds dit jaar binnen het Europese project Grow Me Up samen aan de ontwikkeling van een betaalbare servicerobot te ontwikkelen die in staat is de behoeften en gewoontes van ouderen te begrijpen en zijn eigen functionaliteit daarop aan te passen.

Activering

In 2015 controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of zorgorganisaties voldoende doen om (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen. Er zijn al zorgcentra waar bewoners helpen bij de eigen zorgverlening, aan yoga doen of met de kleinkinderen naar de beweegtuin gaan. Grow me up is er op gericht dat ook de robot bijdraagt aan de activering.

Nadruk op cognitieve eigenschappen

Bij het Grow me up project licht de nadruk op de cognitieve eigenschappen dan de fysieke eigenschappen. Cognitieve vaardigheden hebben te maken met de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen, te verwerken en er de juiste acties aan te koppelen. Inzet is dat de robot die zijn gedrag aanpast aan de persoon met wie hij communiceert en de omgeving waarin hij zich bevind. Het project heeft de ambitie om de kennis die middels de robots verzameld wordt, te delen zodat elke robot zich aan kan passen en de kennis kan toepassen bij de eigen gebruiker(s). De meerwaarde voor het lerend vermogen van de robot is helder, maar er liggen meer uitdaging binnen het project zoals privacy en betaalbaarheid.

Grow Me Up, EU zorgrobot project

 

Betrokken partijen

Allereerst gaat het hierbij om de inbreng van van eindgebruikers, ouderen en zorgverleners. Zuyderland Zorgcentra – Hoogstaete in Sittard is vanuit Nederland betrokken. Bewoners van dit innovatieve zorgcentrum keken niet gek op toen ze begin dit jaar de presentatie over Grow Me Up ontvingen en er een robot in de ontvangsthal werd geplaatst..

PAL Robotics

De robot is afkomstig van PAL Robotics. Deze organisatie is al sinds 2004 bezig met de ontwikkeling van service robots waarbij de Reem en de REEM C de bekndste zijn.

Grow Me Up

Grow Me Up is een Europees project gesubsidieerd vanuit de Horizon-2020-gelden. Er doen zes landen mee aan het project, te weten: Portugal, Zwitserland, Cyprus, Spanje, Frankrijk en Nederland. Het doel is om antwoorden te bieden op de demografische uitdagingen van de vergrijzing door een robot te ontwikkelen die hulpbehoevende ouderen kan bijstaan in het dagelijkse leven.

Bron : zorgvisie – De cognitieve zorgrobot komt eraan