Siza ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, of meervoudige beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel met allerlei vormen van zorg. Linda van den Bedem is projectleider robotica bij Siza.

Zorg hoort primair bij de zorgverlener, robots kunnen ondersteunen.

Een Freestyle Robopark, robots die cliënten helpen om structuur in de dag te krijgen en exoskeletten die het tillen voor begeleiders gemakkelijker maken. Bij Siza werken we hard aan robotisering. Want we zien dat het de mogelijkheden van cliënten én medewerkers vergroot.

Angst voor robots is niet nodig …

Sommige professionals in de zorg zijn bang dat robots hun banen overnemen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Ten eerste is er nu al een tekort aan mensen. En ten tweede kúnnen robots dat voorlopig helemaal niet. Hoe ik het nu zie, is dat de zorg primair hoort bij de zorgverleners. Robots kunnen je daar wel bij ondersteunen, zodat je niet overbelast raakt. Dat lijkt me voor iedereen zinvol.

… als het werkt, groeit enthousiasme

Bij Siza promoten we robotisering indirect. Doordat we onderzoek en testen doen, zijn we veel in de organisatie. We gaan dan met mensen in gesprek over waar ze tegenaan lopen en hoe we dat kunnen oplossen. De resultaten delen we weer op intranet. Zo gaat het steeds meer leven. En altijd geldt: als iets werkt, worden anderen ook enthousiast. Dat zien we bijvoorbeeld bij een pilot met robot Tessa. Robot Tessa helpt cliënten met autisme om structuur in de dag te brengen. Cliënten zijn zich bewust van wat er komen gaat. Ze weten van te voren dat er een begeleider langskomt en zijn erop voorbereid. Dat maakt het contact voor begeleiders makkelijker.

De uitdaging zit in onderbouwing …

Een belangrijke uitdaging bij robotisering zit in wetenschappelijke onderbouwing. We zijn zo gericht op de praktijk en het verbeteren door te doen, dat we goed moeten opletten dat we ook aantonen en opschrijven dat het werkt. En hoe dan. Dit helpt bij het gefinancierd krijgen van onderzoek en projecten. … en samenwerken is het toverwoord.

Innovatie in de langdurende zorg

We hebben Academy Het Dorp opgericht, waarin we samen met gebruikers, kennisinstituten, zorgverzekeraars, bedrijven en de overheid werken aan innovatie in de langdurende zorg. Robotisering is daar ook een thema in. Gebruikers weten waar ze tegenaan lopen, als je daar goed op doorvraagt, kun je bedrijven helpen daar een goede oplossing voor te vinden. En dan kún je een win-winsituatie creëren. Als de oplossing betaalbaar is tenminste, en daar heb je elkaar voor nodig.

Bron : Zorgvisie – robots-voorkomen-dat-je-overbelast-raakt