Over nieuwe technologieën heb je pessimisten, die vrezen dat onze levensstijl op een negatieve manier wordt beïnvloed door nieuwe mogelijkheden en optimisten, die vooral de voordelen en de positieve veranderingen zien.Bij veel zorgmedewerkers leeft dan ook het schrikbeeld dat robots taken gaan overnemen.

Onderstaand artikel is een samenvatting uit “vergeet de robot, zorg blijft mensenwerk uit het FD van 6 augustus 2016” Een opinie stuk van Mario de Lijster (Ascom).

Toegenomen (werk)druk

Toch is er juist nu meer reden dan ooit om een omslag te maken in onze manier van denken over technologie. De toegenomen werkdruk in de zorg van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat zorgmedewerkers een hoger ziekteverzuim hebben dan in welke andere sector dan ook en mantelzorgers het zwaar hebben.
Taken vervangen

Natuurlijk is het zo dat technologie voor een deel het werk van mensen vervangt. Technologie optimisten zullen vooral beargumenteren dat technologie juist randtaken uit handen neemt of eenvoudiger maakt; handelingen die niets te maken hebben met het leveren van de zorg zelf, maar met administratie of communicatie. En laten we eerlijk zijn, als we iets graag willen, dan is het wel dat zorgmedewerkers veel meer tijd kunnen besteden aan cliënten in plaats van aan formulieren en rapportages. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Slimme applicaties die zorgverleners betere toegang geven tot informatie uit dossiers
  • Sensoren en draagbare zenders zijn zulke rondes minder nodig en kunnen zorgmedewerkers meer tijd besteden aan de zorg voor patiënten.
  • Slimme communicatiesystemen als apps en webportals geven altijd en overal inzicht in de huidige behoeftes van dierbaren waardoor mantelzorgers altijd klaar kunnen staan als dat nodig is.

Digitalisering, Innovatie en menselijke zorg

Veel zorgorganisaties staan op dit moment op het punt om hun dienstverlening verder te automatiseren. Zeker nu er minder bezuinigd wordt, zal er weer meer ruimte zijn om te investeren in technologie. Als je kijkt naar de belangrijkste onderdelen van de zorg die op dit moment onderhevig zijn aan automatisering, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat ze ervoor zorgen dat er meer tijd vrijkomt voor het daadwerkelijk verlenen van zorg.

Een optimistische kijk op deze ontwikkeling leert wel dat we de zorg juist menselijker kunnen maken door nieuwe technologische mogelijkheden toe te passen. Dat zal stapsgewijs gaan. Innoveren kost immers tijd en geld. Het is daarom belangrijk om doelen te stellen op zowel korte als de langere termijn: wat willen we als organisatie nu eigenlijk bereiken met innovatie?

Bron : Financieel Dagblad