Ruim de helft van de Nederlanders (55 procent) is bereid om robots en kunstmatige intelligentie (AI) toe te laten in het zorgproces. 39 procent ziet dat niet zitten en 6 procent neemt geen standpunt in. Met deze percentages zit Nederland in de middenmoot van twaalf landen die onderzocht zijn door PWC

Waar zien mensen een rol voor robots en AI

Deelgebieden waar mensen een rol zien voor de nieuwe technologieen zijn : Preventie, diagnose, controle (nazorg), end of life zorg maar ook behandeling, research en kennis en training.

Clienten (Patiënten) verwachten dat diagnoses sneller zijn te stellen, testresultaten eerder bekend kunnen zijn, er een Hogere nauwkeurigheid kan worden gerealiseerd en er een bredere ’toegankelijkheid van zorg’ mogelijk wordt door de technische ontwikkelingen.

Kleine operaties geen probleem

PwC ziet dat bij kleine operaties een meerderheid van de respondenten geen bezwaar heeft als een robot deze uitvoert. Volgens de onderzoekers verandert dat beeld als het gaat om ingrijpende operaties zoals heupoperaties, het verwijderen van een tumor of een hartoperatie. Daarnaast is er ook argwaan dat menselijke waarden als vertrouwen en een persoonlijke benadering door de inzet van robots en AI verloren gaan.

Blik op de toekomst

Toch geeft veertig procent van de respondenten in Nederland open te staan voor meer inzet van robots en AI. We zullen in de komende decennia te maken krijgen met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende wereldbevolking. Kunstmatige intelligentie en robots kunnen daardoor een belangrijk hulpmiddel in de gezondheidszorg worden.

Bron : PWC – patienten steeds meer bereid  om robots toe te laten