IBM Research en Rice University hebben samengewerkt aan het eerste prototype IBM Multi-Purpose Eldercare Robot Assistant (IBM MERA). Een IBM Watson enabled applicatie ontworpen om de ouderen te helpen en zorgverleners te ondersteunen. De Pepper robot gebruikt Watson, een computersysteem ontwikkeld door IBM, om vragen te beantwoorden.

Inzet van de robot

De camera van de robot wordt ook ingezet om gezichtsuitdrukkingen te registreren. Volgens de video zouden daarmee essentiële waardes kunnen worden afgeleid zoals bloeddruk en lichamelijke gesteldheid.

Onze ouders en grootouders vormen een van de meest complexe maatschappelijke en economische verschuivingen over de hele wereld. In 2050 zullen de mensen van 60 jaar of ouder bijna 22 procent van de wereldbevolking uitmaken. (Bron: United Nations)

Doelstelling kwaliteit van het leven

IBM wil bijdragen aan het creëren van oplossingen om zelfstandigheid te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen door senioren te blijven verbinden met vrienden en familie. Hiervoor wil zij gebruik maken van een netwerk van aangesloten mobiele apparaten, sensoren en cognitieve systemen, om welzijn, veiligheid en zorg voor ons en onze ouders en grootouders te realiseren.

Bron : rice.edu – rice-and-ibm-explore-watson-powered-robot-designed-to-aid-elderly-and-caregivers