Voor het eerst wordt de technologie HUME, die vroegtijdig stress en spanning kan detecteren, wetenschappelijk onderzocht in combinatie met de zorgrobot SARA. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Ipse de Bruggen, Zorggroep Elde Maasduinen, het LUMC en VGZ Zorgkantoor. Het doel is om de impact van HUME en SARA op de kwaliteit van leven van cliënten met onbegrepen gedrag te evalueren. Daarnaast wordt onderzocht of de inzet van SARA de werkdruk van zorgverleners kan verminderen.

De zorgrobot SARA ondersteunt bij mobiliteit en sociale interactie. De betrokken partijen benadrukken dat deze technologieën bedoeld zijn als hulpmiddelen en niet als vervanging van menselijke zorg. De resultaten van het onderzoek zullen breed gedeeld worden binnen de zorgsector. Dit om de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van dergelijke innovaties te belichten.

Test zorgrobot Ivy positief

Een eerdere test met zorgrobot Ivy, uitgevoerd bij Koraal, toonde positieve resultaten. Ivy werd ingezet bij Debby, een cliënt met een matig verstandelijke beperking en complex gedrag. De robot hielp haar bij het inzichtelijk maken van de dag-structuur. Aanvullend gaf de robot aandacht op cruciale momenten, zoals herinneringen aan dagelijkse activiteiten en afspraken. Ivy, door Debby omgedoopt tot Pikachu, bleek effectief in het bieden van overzicht en structuur. Hierdoor werd Debby minder afhankelijk van haar persoonlijk begeleider.

De testresultaten bij Koraal suggereren dat zorgrobots zoals Ivy en SARA een waardevolle aanvulling kunnen zijn in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Ze helpen cliënten beter de dag door te komen en bieden ondersteuning in afwezigheid van zorgverleners. Dit soort technologieën kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en het verminderen van de werkdruk bij zorgverleners.

Technologie HUME in combinatie met zorgrobot SARA

Het huidige onderzoek met HUME en SARA bouwt voort op deze positieve bevindingen en zal inzicht geven in de bredere toepassingsmogelijkheden en impact van geavanceerde zorgtechnologieën in de zorgsector.

Bron: Website van Klik

Bron afbeelding: website: Mentech Innovation